Numer: 16/2013

Zmiany w Zarządzie spółki  POQAD Sp. z o.o.

Zarząd Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 r. w  spółce  POQAD Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w której Emitent posiada 50,00% udziałów, Zgromadzenie Wspólników powołało na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Huberta Wochyńskiego, a na stanowisko Członka Zarządu Pana Roberta Krassowskiego.
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu