10.11.2014 37/2014

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 // Changing the date of publication of the interim report for the 3Q of 2014

Zarząd Planet Soft S.A. („Emitent”) informuje, iż zmianie ulegnie data publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku. Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2014 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI 1/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku, deklarowanym terminem publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku był dzień 12 listopada 2014. Zarząd Planet Soft S.A. („Emitent”) informuje, iż wyznaczył nowy termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014 roku na dzień 14 listopada 2014 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

//

The Board Planet Soft SA (The „Issuer”) hereby informs that will change the date of publication of the interim report for the 3Q 2014 years. According to the schedule of periodical reports in 2014, published in the current report EIB 1/2014 of 30 January 2014 stated date of publication of the interim report for the 3Q of 2014 was 12 November 2014. The Board Planet Soft SA (The „Issuer”) announces that set the deadline for the publication of the interim report for the 3Q 2014 on 14 November 2014.

Legal basis: § 6. 14.2 Appendix 3 to the ATS Rules „Current and Periodical Information in the alternative trading system on the NewConnect