Numer: 5/2013

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Rearden Technology S.A. w ramach programu badań stosowanych

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż Rearden Technology S.A., w której Emitent posiada 49,00% kapitału zakładowego oraz 49,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ, w ramach konsorcjum w skład którego wchodzą: Open RnD Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz  Politechnika Łódzka złożył do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Programowe sterowanie wyświetlaczami nowych generacji” w ramach Programu badań stosowanych (PBS).

Projekt ma na celu zbadanie sprzętowych kontrolerów do nowoczesnych wyświetlaczy stosowanych w systemach przenośnych, w szczególności EPD (z ang. Electronic Paper Display), a następnie opracowanie własnych algorytmów pozwalających na sterowanie w/w wyświetlaczami, których implementacja będzie możliwa i zostanie zrealizowana na powszechnie stosowanych mikrokontrolerach: ARM, PowerPC, MIPS, MSP430.

Wartość całego projektu opiewa na kwotę 1.190.394,00 zł, w tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania wyniesie nie więcej niż 1.045.717,00 zł.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji z uwagi na jej spodziewany pozytywny wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta, ze względu na fakt realizacji celu strategicznego, tj. budowa i rozwój Grupy Kapitałowej Planet Soft S.A., o której Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym z dnia 19 lipca 2012 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu