Numer: 23/2013

Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w innym przedsiębiorstwie

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent:, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 maja 2013 roku do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa przedwstępna sprzedaży udziałów w innym przedsiębiorstwie. Zgodnie z treścią zawartej umowy zakupione zostanie 100,00% udziałów spółki, z czego Emitent planuje nabyć 49,00% w kapitale zakładowym przejmowanej spółki. Pozostałą część kapitału zakładowego nabędzie jeden inwestor, tj. 51% kapitału zakładowego przejmowanej spółki. Szacowany termin zawarcia ostatecznej umowy to lipiec/sierpień 2013 roku.

Przejmowana firma została zawiązana w 2012 roku i jej strategia rozwoju opiera się na stworzeniu e usługi DigitizeDoks, będącej zaawansowanym narzędziem do inteligentnego przetwarzania i katalogowania digitalizowanych dokumentów. Na realizację tego projektu przejmowane przedsiębiorstwo otrzymało dotację ze środków UE w ramach programu POIG 8.1 w kwocie 490.000,00 zł, przy czym całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 700.000.00 zł netto.

Zarząd Planet Soft S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na realizację długoterminowego celu strategicznego jakim jest budowa i rozwój Grupy Kapitałowej Planet Soft S.A. Ponadto, wraz z nabyciem udziałów powyżej opisywanego podmiotu, rozszerzeniu ulegnie także portfolio Grupy o nowe produkty.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu