Numer: 13/2012

Zawarcie umowy przedwstępnej o zakup innego przedsiębiorstwa

Zarząd Spółki Planet Soft S.A. (dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) z siedzibą we Wrocławiu („Emitent:, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 września 2012 roku zawarł umowę przedwstępną o zakup innego przedsiębiorstwa. Zgodnie z treścią zawartej umowy Emitent obejmie 49% w kapitale zakładowym przejmowanej spółki. Pozostałą część kapitału zakładowego obejmą dwaj inwestorzy, tj. odpowiednio 33% i 18% kapitału zakładowego przejmowanej spółki. Szacowany termin zawarcia ostatecznej umowy to 15 listopada 2012r.

Przejmowane przedsiębiorstwo jest firmą usługową działającą w sektorze nowoczesnych technologii mobilnych. Świadczy usługi w zakresie dedykowanych aplikacji mobilnych i architektury informacji w oparciu o system Android i iOS. Przejmowana firma w 2011 roku z podstawowej działalności uzyskała ponad 41,5 tys. zł zysku netto, a w okresie styczeń-sierpień 2012 roku szacowany wynik to ponad 48,8 tys. zł zysku netto.

Strategia rozwoju przejmowanego podmiotu opiera się na opracowaniu innowacyjnej aplikacji mobilnej wspierającej sprzedaż produktów i rozpowszechnianie treści marketingowych. Na realizację tego projektu przejmowane przedsiębiorstwo otrzymało dotację ze środków UE w ramach programu POIG 8.1 na kwotę 488.810,00 zł, przy czym całkowita wartość projektu wynosi 698.300.00 zł netto.

Zarząd Planet Soft S.A. podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu niniejszej umowy z uwagi na realizację długoterminowego celu strategicznego jakim jest budowa i rozwój Grupy Kapitałowej Planet Soft S.A. Ponadto, wraz z przejęciem powyżej opisywanego podmiotu, rozszerzeniu ulegnie także portfolio Grupy o nowe produkty.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu
  • Paulina Świątkiewicz – Członek Zarządu