Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Soft S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r. // List of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of the Planet Soft SA on the 15th of April 2014 r.

Zarząd Planet Soft S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 15 kwietnia 2014 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Planet Soft Management PLC publishes the list of shareholders participating in the Extraordinary General Meeting of the Company dated the 15th of April 2014, with at least 5% of votes at the meeting.

Załączniki: