Świadczymy usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym dla przedsiębiorców. Główne obszary naszych działań to: akceleracja projektów, wdrażanie innowacji, restrukturyzacja przedsiębiorstw i doradztwo strategiczne.

Jeśli mielibyśmy w jednym słowie podsumować czym się zajmujemy to z pewnością byłaby to INNOWACJA. Posiadamy przeszło 15 letnie doświadczenie w pracy z innowacyjnymi i nowoczesnymi technologiami. Mamy za sobą realizację 5 własnych, innowacyjnych projektów   oraz szereg działań wspierających projekty obce. Pomogliśmy już ponad 25 przedsiębiorcom na różnych etapach rozwoju ich biznesów. Asystowaliśmy w transformacji start-up’ów w silnie prosperujące przedsiębiorstwa, rozwoju nowych koncepcji biznesowych firm istniejących  i restrukturyzacji firm, którym groziła upadłość. Z nami sukces przychodzi łatwiej – mamy wiedzę, możliwości, specjalistów i networking.

 

Akceleracja projektów

To kompleksowa obsługa projektu od momentu inicjacji pomysłu do sprzedaży gotowego produktu, poprzez wykorzystanie narzędzi analizy finansowo-rynkowej oraz stosowanie adekwatnych do wdrażanego rozwiązania metod badania rynku, ryzyka i potencjału projektu. W ramach tej kategorii działań możemy wspieramy firmy w poszukiwaniu finansowania.

Zapraszam do kontaktu: Anna Kuriata,  anna.kuriata @ planetinnovation.pl , tel. 71 700 05 34

Wdrażanie innowacyjności

Kompleksowa obsługi wdrożeniowa dla uprzednio zdefiniowanego projektu, opierająca się na zastosowaniu zaawansowanych analiz technologicznych oraz rynkowych, a także na wykorzystaniu narzędzi badających potencjał innowacyjny zarówno organizacji jak i jej otoczenia.

Zapraszam do kontaktu: Anna Kuriata,  anna.kuriata @ planetinnovation.pl , tel. 71 700 05 34

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Działania zmierzające do zdefiniowania bieżących potrzeb usprawniających przedsiębiorstwo poprzez zastosowanie audytów procesów wewnętrznych, oraz wszelkich działań pochodnych sprowadzające się do stworzenia planu restrukturyzacji oraz ich wdrożenia w celu usprawnienia bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Zapraszam do kontaktu: Anna Kuriata,  anna.kuriata @ planetinnovation.pl , tel. 71 700 05 34

Doradztwo strategiczne:

Działania informacyjno-wspomagające przedsiębiorstwa, skupiające się na analizie mikrootoczenia, makrootoczenia oraz procesów wewnętrznych dostarczających wartości informacyjnych, identyfikacja niespójności przedsiębiorstwa oraz wykorzystywanie metod wyznaczania najlepszych rozwiązań niwelujących daną niespójność z perspektywy usprawniania przedsiębiorstwa.

 

W naszej ofercie posiadamy ponad 30 usług fakultatywnych w następującym zakresie: Technologia i innowacja, Analizy, Opracowania i optymalizacje, Zarządzanie i inne.

Bez względu na to gdzie aktualnie znajduje się Twoja firma z pewnością możemy Ci pomóc w realizacji innowacyjnych projektów rozwojowych.

Zapraszam do kontaktu: Anna Kuriata,  anna.kuriata @ planetinnovation.pl , tel. 71 700 05 34

 

Inkubacja Przedsiębiorstw:

EFRR_Samorzad_kolor mniejszy
 UWAGA! Dzięki udziałowi w projekcie „Zakup usług doradczych niezbędnych do wprowadzenia nowej usługi inkubacji wielkopolskich przedsiębiorstw przez Planet Innovation Group S.A.” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjny na lata 2014-2020 możemy świadczyć przedsiębiorcom z województwa Wielkopolskiego nową usługę Inkubacji Przedsiębiorstw.

Inkubacja przedsiębiorstw to zespół działań składających się na kompleksowy program wsparcia początkującego przedsiębiorcy i procesu tworzenia nowej firmy od pomysłu do stabilności rynkowej. Skuteczność inicjatyw przedsiębiorczych, ich natężenie i zasięg, zależy nie tylko od samego przedsiębiorcy, ale także od otoczenia i charakteru systemu gospodarczego. Tworzenie i rozwój biznesu jest silnie uzależniony przede wszystkim od cech lokalnego otoczenia, w którym działa przedsiębiorca. Wspieranie przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych obejmuje dostarczanie specyficznych usług oraz kształtowanie przychylnego przedsiębiorcy i podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej środowiska ekonomiczno-społecznego.

Do głównych, kluczowych elementów świadczenia usługi inkubacji przedsiębiorczości zalicza się:

  1. Poszukiwanie i zacieślanie powiązań biznesowych, marketingowych i menedżerskich odpowiednio do potrzeb przedsiębiorców – klientów;
  2. Wspólne usługi biurowe, szkolenie, zaplecze techniczne i wyposażenie;
  3. Dobór klientów i proces przyspieszonego rozwoju, w wyniku czego przedsiębiorstwa stają się bardziej samodzielne oraz przygotowane do wyjścia z programu;
  4. Pomoc w uzyskaniu środków finansowych niezbędnych dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Zapraszam do kontaktu: Anna Kuriata,  anna.kuriata @ planetinnovation.pl , tel. 71 700 05 34