Pełne informacje dotyczące wyników finansowych Emitenta publikowane są w formie raportów okresowych i rocznych  w raportach okresowych EBI.

Projekcje finansowe na rok 2016 rok zakładają, że wyniki Spółki ukształtują się na następującym poziomie:

– Przychody: 3.350 tys. PLN
– EBITDA: 1.111 tys. PLN

Według oczekiwań Zarządu Spółki, około 70% przychodów pochodzić będzie z usług doradczych, natomiast pozostałą część stanowić będzie sprzedaż usług informatycznych.

Zarząd Spółki wskazuje, że z uwagi na specyfikę działalności związanej z usługami doradczymi spodziewa się znacznej fluktuacji osiąganych przychodów w poszczególnych kwartałach 2016 roku. Największe przychody spodziewa się osiągnąć w III i IV kwartale.