Aby otrzymywać informację o bieżących zmianach, kliknij ALERT

Przygotowując dla Państwa zakładkę WZ, pragniemy zapewnić wszystkim naszym użytkownikom stały dostęp do kompletnych informacji dotyczących zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń akcjonariatu spółki Planet Innovation Group S.A.

Przygotowane raporty są uzupełniane na bieżąco i zamieszczane poniżej. W celu zapoznania się z poszczególnymi dokumentami wystarczy wybrać datę zgromadzenia. Określony dokument zapisze się na Państwa komputerze w formacie PDF.