Aby otrzymywać informację o bieżących zmianach, kliknij ALERT

Aktualna struktura własnościowa Planet Innovation Group S.A. prezentuje się następująco:

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

AKCJONARIUSZ SERIA AKCJI LICZBA AKCJI LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
CONSPOLE HOLDINGS LIMITED A,D,E,F 4.250.015 4.250.015  74,98% 74,98%
POZOSTALI B,C 1.418.045 1.418.045  25,02% 25,02%
SUMA A,B,C,D,E,F 5.668.060 5.668.060 100.00% 100.00%

źródło: Planet Innovation Group