Aby otrzymywać informację o bieżących zmianach kliknij ALERT
Bieżące EBI
Bieżące ESPI
Okresowe EBI

29-05-2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r

20-05-2019 Korekta raportu nr 3/2019

31-01-2019 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r

03-10-2018 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

13-08-2018 Korekta raportu bieżącego nr 8/2018

13-08-2018 Zmiany w Statucie spółki Planet Innovation Group S.A.

03-08-2018 Podpisanie umowy z Autoryzowanym doradcą

02-07-2018 Treść uchwał podjętych na WZ Spółki w dniu 29.06.2018 r.

04-06-2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Planet Innovation Group S.A.

18-05-2018 Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

30-01-2018 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 roku

16-11-2017 Korekta raportu bieżącego nr 12/2017

15-11-2017 Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

13-11-2017 Przesunięcie publikacja raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

11-08-2017 Raport okresowy za II kwartał 2017 roku

30-06-2017 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2017 r.

01-06-2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Planet Innovation Group S.A.

12-05-2017 Podpisanie umowy dot. badania i oceny sprawozdania finansowego za 2016

27-03-2017 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

07-02-2017 Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

07-02-2017 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku

06-07-2016 Powołanie Prezesa Zarzadu

06-07-2016 Powołanie Członka Rady Nadzorczej

06-07-2016 Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu

30-06-2016 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

30-06-2016 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki w dniu 30.06.2016 r.

03-06-2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Planet Innovation Group S.A.

29-02-2016 Prognozy wyników finansowych na 2016 rok

19-02-2016 Zmiana adresu siedziby Spółki

19-02-2016 Podwyższenie kapitału zakładowego

19-02-2016 Rejestracja zmian w statucie Spółki

02-02-2016 Informacja o zasądzeniu wyroku w sprawie przeciwko Spółce

29-01-2016 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

21-01-2016 Korekta raportu bieżącego nr 2/2016

19-01-2016 Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej

19-01-2016 Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 19.01.2016 r.

24-12-2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

12-10-2015 Zmiana adresu siedziby Spółki

22-09-2015 Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

07-09-2015 Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 7.09.2015 r.

12-08-2015 Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2015

10-08-2015 Korekta raportu bieżącego nr 39/2015 // Correction of the current report no 39/2015

10-08-2015 Podpisanie aneksu do umowy z Autoryzowanym Doradcą

10-08-2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

10-08-2015 Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej

10-08-2015 Zwiększenie zaangażowania kapitałowego w Spółce zależnej

10-08-2015 Sprzedaż udziałów Spółki zależnej

10-08-2015 Sprzedaż udziałów Spółki zależnej

10-08-2015 Korekta raportu bieżącego nr 33/2015

10-08-2015 Sprzedaż udziałów Spółki zależnej

23-07-2015 Sprzedaż udziałów Spółki zależnej

23-07-2015 Informacja o wszczęciu postępowania sądowego przeciwko Spółce

16-07-2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 15.07.2015 r.

16-07-2015 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2015 roku

16-07-2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 10.07.2015 r.

16-07-2015 Korekta raportu rocznego Planet Soft S.A. za rok obrotowy 2014

06-07-2015 Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

06-07-2015 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2015 roku

06-07-2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 6.07.2015 r.

06-07-2015 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2015 roku

04-07-2015 Powołanie Prezesa Zarządu Planet Soft S.A. na nową kadencję

04-07-2015 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014

03-07-2015 Powołanie Rady Nadzorczej Planet Soft S.A. na nową kadencję

03-07-2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 3.07.2015 r.

30-06-2015 Przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 30 czerwca 2015 roku

30-06-2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 30.06.2015 r

25-06-2015 Rekomendacja Zarządu w zakresie planowanych zmian w statucie Emitenta

25-06-2015 Podsumowanie emisji akcji serii C,D i E

11-06-2015 Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

09-06-2015 Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu bieżącego nr 11/2015

08-06-2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

01-06-2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2014 rok

21-05-2015 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2014

13-05-2015 Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu okresowego nr 6/2015

05-05-2015 Wyłonienie inwestorów zainteresowanych inwestycją w Spółkę zależną

17-04-2015 Stanowisko Zarządu w sprawie znacznego spadku kursu akcji Spółki

02-04-2015 Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

30-01-2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

15-11-2014 Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu okresowego nr 38/2014

10-11-2014 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2014

10-11-2014 Druga korekta raportu EBI nr 34/2014 w sprawie aktualnej struktury kapitału Spółki

03-11-2014 Korekta raportu EBI nr 34/2014 w sprawie aktualnej struktury kapitału Spółki

03-11-2014 Aktualna struktura kapitału zakładowego Spółki

28-10-2014 Postanowienie Sądu w sprawie wpisu emisji akcji serii D i E

24-09-2014 Postanowienie Sądu w sprawie wpisu emisji akcji serii D

13-08-2014 Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu okresowego nr 30/2014

07-08-2014 Podpisanie listu intencyjnego z w zakresie współpracy z partnerem zagranicznym

23-07-2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału

16-07-2014 Postanowienie Sądu w sprawie wpisu emisji akcji serii C

30-06-2014 Treść uchwał podjętych na ZWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 30.06.2014 r.

05-06-2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

29-05-2014 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2013 rok

27-05-2014 Uchwała Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału

27-05-2014 Uchwała Zarządu w sprawie restrukturyzacji projektów

17-05-2014 Informacja większościowego akcjonariusza w zakresie podwyższenia kapitału

17-05-2014 Rezygnacja z funkcji Członka Rady Nadzorczej

14-05-2014 Podpisanie listu intencyjnego z większościowym akcjonariuszem

14-05-2014 Incydentalne naruszenie zasady 16a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

06-05-2014 Podpisanie listu intencyjnego z Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

29-04-2014 Rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej

15-04-2014 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2013

15-04-2014 Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 15.04.2014 r.

19-03-2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

11-03-2014 Dokonanie przydziału akcji serii C

03-03-2014 Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą

28-02-2014 Publikacja aneksu nr 2 do Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii C

27-02-2014 Korekta raportu kwartalnego za IV kwartał 2013

20-02-2014 Publikacja aneksu nr1 do Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii C

06-02-2014 Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach POIG Działanie 8.2

30-01-2014 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Payowa sp. z o.o.

30-01-2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.

27-12-2013 Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii C

27-12-2013 Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportów nr 53/2013 i 54/2013

19-12-2013 Uchwała Zarządu KDPW w sprawie rejestracji praw poboru akcji zwykłych serii C

18-12-2013 Zawarcie istotnej umowy na sprzedaż licencji

10-12-2013 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów w innym przedsiębiorstwie

09-12-2013 Korekta prognoz wyników finansowych na 2013

05-12-2013 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii C

19-11-2013 Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 18.11.2013 r.

15-11-2013 Raport okresowy za III kwartał 2013 roku

23-10-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

09-10-2013 Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 8.10.2013 r.

12-09-2013 Korekta raportu bieżącego nr 40/2013

12-09-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

05-09-2013 Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2

05-09-2013 Wyjaśnienie przyczyn opóźnienia publikacji raportu bieżącego nr 37/2013.

05-09-2013 Otrzymanie postanowienia o wpisie do KRS Spółki

20-08-2013 Złożenie wniosku o pożyczkę przez Rearden Technology S.A.

20-08-2013 Złożenie wniosku o pożyczkę przez Payowa Sp. z o.o.

20-08-2013 Uzyskanie przez Spółkę Rearden Technology S.A. rekomendacji do dofinansowania.

13-08-2013 Zawarcie umowy inwestycyjnej na inwestycję w Rearden Technology S.A.

13-08-2013 Zawarcie umowy inwestycyjnej na inwestycję w Payowa Sp. z o. o.

05-08-2013 Zmniejszenie zaangażowania kapitałowego przez Emitenta w Poqad sp. z o.o.

02-08-2013 Zawiązanie spółki Payowa sp z o. o.

31-07-2013 Wyniki finansowe spółki powiązanej VALUE LAB sp. z o.o. za 2012 rok

28-06-2013 Informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia jednego z punktu porządku obrad

28-06-2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Planet Soft S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.

11-06-2013 Zmiana adresu siedziby Planet Soft S.A

31-05-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

31-05-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A. wraz z projektami uchwał

24-05-2013 Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w innym przedsiębiorstwie

07-05-2013 Zmniejszenie zaangażowania kapitałowego przez Emitenta w Poqad sp. z o.o.

29-04-2013 Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportów nr 18/2013 i 19/2013

29-04-2013 Warunkowa rekomendacja Rady Nadzorczej co do wypłaty dywidendy z zysku za 2012 rok

29-04-2013 Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2012

25-04-2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

25-04-2013 Zmiany w Zarządzie spółki  POQAD Sp. z o.o.

25-04-2013 Zawarcie listu intencyjnego

24-04-2013 Odstąpienie od umowy przedwstępnej sprzedaż udziałów w innym przedsiębiorstwie

15-04-2013 Rezygnacja Członka Zarządu Spółki  POQAD Sp. z o.o.

12-04-2013 Zwiększenie zaangażowania kapitałowego przez Emitenta w Poqad sp. z o.o.

05-04-2013 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta

22-03-2013 Pozytywna ocena wniosku POQAD sp. z o.o. o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1

12-03-2013 Pozytywna ocena wniosku Emitenta o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2

12-02-2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

12-02-2013 Korekta w górę prognoz wyników finansowych za 2012 r.

08-02-2013 Powołanie Członka Rady Nadzorczej w Rearden Technology S.A.

07-02-2013 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Rearden Technology S.A. w ramach programu badań stosowanych

22-01-2013 Informacja o szacunkowej wartości przychodów ze sprzedaży Emitenta narastająco od początku 2012 r.

22-01-2013 Korekta raportu bieżącego nr 2/2013

21-01-2013 Nabycie udziałów w spółce Value Lab sp. z o.o.

21-01-2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.

31-12-2012 Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

22-12-2012 Zawarcie znaczącej umowy na wdrożenie platformy e-learning

21-12-2012 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Rearden Technology S.A.

21-12-2012 Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Poqad sp. z o.o.

10-12-2012 Rezygnacja Członka Zarządu

07-12-2012 Zawarcie istotnej umowy na rozwój systemów informatycznych

30-11-2012 Zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów w innym przedsiębiorstwie

26-11-2012 Zawarcie umowy inwestycyjnej na inwestycję w Rearden Technology S.A.

17-10-2012 Zawiązanie spółki Poqad sp. z o.o.

17-10-2012 Zawiązanie spółki Cloud storage sp. z o.o.

02-10-2012 Otrzymanie zapłaty z tytułu wykupu obligacji serii A

28-09-2012 Zawarcie umowy przedwstępnej o zakup innego przedsiębiorstwa

19-09-2012 Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

10-09-2012 Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

04-09-2012 Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk

23-08-2012 Otrzymanie postanowienia o sprostowaniu błędu w aktualnym odpisie KRS Spółki

17-08-2012 Zawiązanie spółki Rearden Technology S.A.

04-08-2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na dzień 7 sierpnia 2012 r.

02-08-2012 Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na rynku NewConnect

01-08-2012 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.

27-07-2012 Wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

20-07-2012 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

20-07-2012 Uzyskanie dostępu do systemu EBI

13-08-2018 Złożenie wniosku o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu

02-07-2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Innovation Group S.A. w dniu 29 czerwca 2018

03-06-2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Planet Innovation Group S.A.

30-06-2017 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Innovation Group S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r.

01-06-2017 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Planet Innovation Group S.A.

16-05-2017 Zawarcie umowy na wykonanie usług konsultingowo-doradczych

12-05-2017 Zawarcie umowy na wykonanie usług konsultingowo-doradczych

06-04-2017 INFORMACJA WS. ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI

07-02-2017 Zmiana prognozy wyniku finansowego na rok 2016

12-09-2016 Uprawomocnienie się wyroku w sprawie przeciwko Spółce

30-06-2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Innovation Group S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r.

03-06-2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Planet Innovation Group S.A.

19-01-2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Soft S.A. w dniu 19 stycznia 2016 r.

24-12-2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

07-09-2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Soft S.A. w dniu 7 września 2015 r.

10-08-2015 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

30-06-2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Soft S.A. w dniu 30 czerwca 2015 r.

04-06-2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

31-10-2014 Zawiadomienie z art. 69 i art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

15-10-2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – obniżenie poniżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

22-07-2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

18-07-2014 Zawiadomienie z art. 69 i art. 69a Ustawy o ofercie publicznej

18-07-2014 Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 5% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

30-06-2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Soft S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r

06-06-2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

17-05-2014 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 69 Ustawy o obrocie

15-04-2014 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Soft S.A. w dniu 15 kwietnia 2014 r.

09-04-2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

19-03-2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A.

19-11-2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Soft S.A. w dniu 18 listopada 2013 r.

24-10-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A. wraz z projektami uchwał

10-10-2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Soft S.A. w dniu 8 października 2013 r.

04-10-2013 Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

12-09-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

04-07-2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Soft S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.

03-06-2013 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych  Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

03-06-2013 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych  Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

31-05-2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Planet Soft S.A. wraz z projektami uchwał

11-01-2013 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

04-01-2013 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

06-11-2012 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki

19-10-2012 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

19-10-2012 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych - korekta numeru raportu bieżącego

04-10-2012 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki

20-07-2012 Uzyskanie dostępu do systemu ESPI

15-05-2019 Raport okresowy za I kwartał 2019 roku

14-02-2019 Raport okresowy za IV kwartał 2018 roku

13-11-2018 Raport okresowy za III kwartał 2018 roku

13-08-2018 Raport okresowy za II kwartał 2018 roku

03-06-2018 Raport roczny Planet Innovation Group S.A. za rok obrotowy 2017

18-05-2018 Raport okresowy za I kwartał 2018 roku

13-02-2018 Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku

15-11-2017 Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

31-05-2017 Raport roczny Planet Innovation Group S.A. za rok obrotowy 2016

12-05-2017 Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

13-02-2017 Raport okresowy za IV kwartał 2016

10-11-2016 Raport okresowy za III kwartał 2016

11-08-2016 Raport okresowy za II kwartał 2016

03-06-2016 Raport roczny Planet Innovation Group S.A. za rok obrotowy 2015

16-05-2016 Raport okresowy za I kwartał 2016

11-02-2016 Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

13-11-2015 Raport okresowy za III kwartał 2015 roku

12-08-2015 Raport okresowy za II kwartał 2015 roku

08-06-2015 Raport roczny Planet Soft S.A. za rok obrotowy 2014

13-05-2015 Raport okresowy za I kwartał 2015 roku

12-02-2015 Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku

15-11-2014 Raport okresowy za III kwartał 2014 roku

13-08-2014 Raport okresowy za II kwartał 2014 roku

05-06-2014 Raport roczny Planet Soft S.A. za rok obrotowy 2013

14-05-2014 Raport okresowy za I kwartał 2014 roku

13-02-2014 Raport okresowy za IV kwartał 2013 roku

09-12-2013 Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2013

15-11-2013 Raport okresowy za III kwartał 2013 roku

12-08-2013 Raport okresowy za II kwartał 2013 roku

24-05-2013 Raport roczny Planet Soft S.A. za rok obrotowy 2012

13-05-2013 Raport okresowy za I kwartał 2013 roku

12-02-2013 Raport okresowy za IV kwartał 2012 roku

14-11-2012 Raport okresowy za III kwartał 2012 roku

12-08-2012 Raport okresowy za II kwartał 2012 roku