Aby otrzymywać informację o bieżących zmianach, kliknij ALERT

Raporty kwartalne będą przekazywane w formie raportów bieżących w systemie EBI w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2016 roku, dnia 13 lutego 2017 roku,

– raport za I kwartał 2017 roku, dnia 12 maja 2017 roku,

– raport za II kwartał 2017 roku, dnia 11 sierpnia 2017 roku,

– raport za III kwartał 2017 roku, dnia 13 listopada.2017 roku.

– raport za rok 2016 zostanie opublikowany dnia 31 maja 2017 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.