EBI 10/2018 11.08.2018

Raport okresowy za II kwartał 2018 roku // Report of the 2Q of 2018

Zarząd spółki Planet Innovation Group S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 roku.
Podstawa Prawna: § 5 ust. 1 pkt 1), Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

//
The Board of Directors of Planet Innovation Group S.A. based in Rzeszow, enclose the interim report for the 2Q of 2018.
Legal basis: § 5 sec. 1 pt. 1), Appendix No. 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodic Information communicated in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.

 

11_08_2018_PIG_Raport_2Q_2018