Numer: 17/2013

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2013 r. do siedziby Spółki wpłynęło oświadczenie z dnia 19 kwietnia 2013 r., zgodnie z którym na podstawie osobistego uprawnienia akcjonariusza Conspole Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, wskazanego w §16 ust. 3 pkt a. statutu Spółki, powołano na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Marco Janeczka.

Pan Janeczek jest współzałożycielem kilku przedsiębiorstw w Kanadzie i we Włoszech. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w kanadyjskiej i włoskiej branży internetowej.

Pan Janeczek obecnie jest doradcą CDET – kanadyjskiej organizacji non-profit zajmującej się wsparciem startup-ów w zakresie pozyskiwania finansowania typu Venture Capital na rynku amerykańskim. Ponadto jest założycielem i partnerem HatchBrands LTD. Inwestycje tej firmy to m.in. takie firmy jak: Yostro (nabyte przez Dataware), Zoidu (nabyte przez Stellar Learning), Ooploo i Roomish.

Pan Janeczek aktualnie jest doradcą notowanej na giełdzie w Toronto firmy Edgewater Wireless (TSXV: YFI) zajmującej się dostawą rozwiązań, a także innych firm: Mgestyk – opracowującej zaawansowane technologie w zakresie rozpoznawania gestów, LiveQoS – zajmującej się zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie aplikacji czasu rzeczywistego, Grupy Bonzai – największego holdingu internetowego we Włoszech oraz PAT Group – największej firmy typu HelpDesk CRM we Włoszech.

Pan Janeczek posiada wcześniejsze doświadczenia z Włoch, gdzie przez kilka lat był Członkiem Zarządu dw. Strategii w firmie H-FARM, start-up inkubatorze, który w późniejszym czasie stał się funduszem typu Venture Capital. Inwestycje H-FARM to m.in. H-art (przejęte przez WPP), H-Care ( przejęte przez Gruppo Pat), Log607 ( przejęte przez RCS Group), LogoPro ( przejęte przez Orgraf), Zooppa, Wishpot ( przejęte przez Lockerz), bigrock, H-umus ( przejęte przez TeamSystem) i wiele innych. Pan Janeczek nadal kontynuuje współpracę z H-Farm polegającą na poszukiwaniu partnerów strategicznych i przejęciach firm na wczesnym etapie rozwoju.

Pan Janeczek był Prezesem Zarządu kilku firm, pełnił również funkcję VP ds. Sprzedaży odpowiedzialnego za sprzedaż eksportową w firmie Decisyon. Ponadto doradzał i jest członkiem Rad Nadzorczych wielu publicznych i prywatnych firm.

Zarząd Emitenta postrzega rozpoczętą współpracę z Panem Janeczkiem jako znaczące wsparcie przy komercjalizacji wybranych produktów i technologii na rynkach zagranicznych, w szczególności w US i Canadzie, a także transfer technologii.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu