W dniu 6 sierpnia 2014 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Planet Soft a Infinite Area S.r.L. operatorem międzynarodowej sieci inkubatorów Infinite Alliance Network, w sprawie współpracy w zakresie wspierania kapitałowego i biznesowego Polskich startupów.

Infinite Alliance Network to międzynarodowa inicjatywa, której członkowie posiadają określony zestaw kompetencji przyczyniających się do rozwoju ekosystemu startup’ów w ich regionie. Celem każdego członka jest pozyskiwanie nowych projektów typu startup i pomoc w ich rozwoju na arenie międzynarodowej przy pomocy innych partnerów działających w Infinite Alliance Network.

Planet Soft działając na rynku komercjalizacji innowacyjnych technologii w ostatnich latach stworzyło grupę kapitałową oparta o innowacyjne technologie pozyskującą znaczne środki na realizacje najlepszych pomysłów. Wrocławska Spółka wypracowała metody weryfikacji rynkowej projektów technologicznych przed ich opracowaniem. A dziś zapowiada, że będzie swoje technologie i produkty wspierać w międzynarodowej sieci inkubatorów. “Ta forma współpracy jest dla nas bardzo atrakcyjna. Działając w sieci Infinite jesteśmy w stanie dopasować dany model biznesowy czy produkt do innego rynku, do którego nie mieliśmy do tej pory bezpośredniego dostępu.” tłumaczy Hubert Wochynski Prezes Zarządu.

Planet Soft zakłada, iż w ramach współpracy z poszczególnymi członkami Infinite Allliance Network szybciej zweryfikuje dany model biznesowy, a także otrzyma wsparcie biznesowe przez sprawdzonego partnera, co w praktyce nie jest proste. “Działając w taki sposób jesteśmy w stanie znacząco zeskalować nasz model. Zarówno w zakresie ekspansji już działających projektów, ale także w sektorze transferu technologii z Planet Soft i do Planet Soft. Daje to nam całkiem nowe możliwości,, które chcemy wykorzystać.” – dodaje Prezes.

Aktualnie Grupa Kapitałowa Planet Soft liczy 5 podmiotów, działających na rynku innowacyjnych rozwiązań mobilnych, płatności internetowych oraz elektroniki użytkowej.