38/2015 10.08.2015

Oświadczenia Członków Rady Nadzorczej // Statements Supervisory Board Members

Zarząd Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 10 sierpnia 2015 roku wpłynęły do Spółki oświadczenia: pani Jadwigi Wochyńskiej, pani Edyty Wochyńskiej oraz pana Marka Wochyńskiego związane z objęcie funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Publikacja niniejszego raportu jest uzupełnieniem do raportu bieżącego nr 19/2015 w zakresie życiorysów Członków Rady Nadzorczej.

§ 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

//
The Board Planet Soft PLC based in Wroclaw announces that on the 10th of August 2015 in the Company received a statement: Mrs Jadwiga Wochyńska, Mrs. Edyta Wochyńska and Mr. Marek Wochyński related to the inclusion in the Supervisory Board of the Company.

The publication of this report is a supplement to current report No. 19/2015 in the range of biographies of members of the Supervisory Board.

§ 3. 2 pt. 11 Appendix No. 3 to the Alternative Trading System „Current and Periodical Information in the alternative trading system on the NewConnect market”

 

Załączniki // attachments

PSF_oswiadczenia_RN