Data sporządzenia: 10-10-2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Planet Soft S.A. w dniu 8 października 2013 r. // List of shareholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of the Planet Soft SA on the 8th of October 2013 r.

 Treść raportu:

Zarząd Planet Soft S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 8 października 2013 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Contents of the report:

Planet Soft Management SA publishes the list of shareholders participating in the Extraordinary General Meeting of the Company dated 8 October 2013, with at least 5% of votes at the meeting.

Załączniki:
PSF – akcjonariusze_5%_glosow_na_NWZ_1

PSF – List of shareholders holding at least 5% of votes
 Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Osoby reprezentujące spółkę:

Hubert Wochyński – Prezes Zarządu