NUMER: 26/2013
Treść uchwał podjętych na NWZ Spółki Planet Soft S.A. w dniu 8.10.2013 r. // The resolutions passed at the EGM of Shareholders Planet Soft S.A. on 8.10.2013

 Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 października 2013 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Board of Directors Planet Soft SA of Wroclaw, announces the resolutions passed at the Extraordinary General Meeting held on the 8th of October 2013

Legal basis: § 4. 2 point 7 of the Annex No. 3 to the Alternative Trading System „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on New Connect market”.

Załączniki:

PSF – treść podjętych uchwał NWZ 08_10_2013

PSF – The resolutions passed at the EGM 08_10_2013

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu

// The resolutions passed at the EGM of Shareholders Planet Soft S.A. on 8.10.2013

 Zarząd Spółki Planet Soft S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 października 2013 r.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

The Board of Directors Planet Soft SA of Wroclaw, announces the resolutions passed at the Extraordinary General Meeting held on the 8th of October 2013

Legal basis: § 4. 2 point 7 of the Annex No. 3 to the Alternative Trading System „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on New Connect market”.

Załączniki:

PSF – treść podjętych uchwał NWZ 08_10_2013

PSF – The resolutions passed at the EGM 08_10_2013

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Hubert Wochyński – Prezes Zarządu