Data sporządzenia: 04-10-2012

Temat: Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych spółki

Treść raportu:

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd spółki Planet Soft S.A. (dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) informuje, iż w dniu 3 października 2012 roku, otrzymał od Pana Roberta Krassowskiego, Członka Rady Nadzorczej Planet Soft S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Planet Soft S.A.

Pan Robert Krassowski, Członek Rady Nadzorczej Planet Soft S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Zawiadomienie