Data sporządzenia: 19-10-2012

Temat: Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

Treść raportu:

Zarząd spółki Planet Soft S.A. (dawniej: Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.) informuje, iż w dniu
18 października 2012 roku, otrzymał od Pana Roberta Krassowskiego, Członka Rady Nadzorczej Planet
Soft S.A. (Osoba zobowiązana), informację na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538) o dokonanych transakcjach na
instrumentach finansowych Planet Soft S.A.

Pan Robert Krassowski, Członek Rady Nadzorczej Planet Soft S.A., wyraził zgodę na publikację danych
osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
Zawiadomienie

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji
poufnych

Osoby reprezentujące spółkę:

Hubert Wochyński – Prezes Zarządu