Koniec roku obfituje w sukcesy.

12-19-2013

Wrocławska Spółka Planet Soft właśnie świętuje swój pierwszy sukces na polu komercjalizacji posiadanych technologii. Spółka podpisała umowę licencyjną dotyczącą systemu synchronizacji plików w chmurze  na kwotę 450 tys. USD, a do Grupy Kapitałowej dołączył nowy podmiot z sektora computing cloud.

Planet Soft po raz pierwszy sprzedał licencję na kompletny produkt, nad którym spółka pracowała przez ostatnie 2 lata. Wspomniany system synchronizacji plików w chmurze,  pozwala licencjobiorcy uruchomić platformę usługową synchronizacji i backupu dla swoich klientów. Nabywca zagraniczny, zamierza w oparciu o technologię Planet Soft uruchomić tego typu usługi w krajach Ameryki Południowej.  Kwota kontraktu to 450 tys. USD oraz kolejne 500 tys. USD w kolejnych 5 latach.

„Ta transakcja potwierdza model produktowy który oparty jest na opracowywaniu innowacyjnych technologii i ich komercjalizacji. Sprzedaż technologii synchronizacji plików należy do pierwszych sukcesów Spółki na tym polu, spodziewamy się kolejnych w najbliższym czasie.”- komentuje Hubert Wochyński, Prezes Zarządu Planet Soft S.A.

To nie jedyne pozytywne wieści dotyczące Spółki. W grudniu Planet Soft zakończył długo oczekiwaną transakcję zakupu udziałów spółki Docs4you, której umowę przedwstępną podpisano jeszcze w II kw. 2013 r. Docs4you rozpoczyna pracę nad swoim najnowszym projektem innowacyjnej aplikacji mobilnej wykorzystującej technologię Augmented Reality. Aplikacja będzie narzędziem do inteligentnego katalogowania i przetwarzania digitalizowanych dokumentów z wykorzystaniem smartfona. „Aplikacja umożliwi łatwiejsze przetwarzanie dokumentów papierowych oraz ich katalogowanie, w inteligentny sposób wykorzystując kontekst ich pochodzenia” –  dodaje Wochyński.  Spółka Docs4you Sp. z o.o została zawiązana w 2012 roku i na realizację projektu otrzymała dotację ze środków UE w ramach programu POIG 8.1 w kwocie 490.000,00 zł przy czym całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 700.000.00 zł netto.

Spółki Grupy Planet Soft w ostatnich miesiącach pozyskały dotacje na realizowane projekty w kwocie około 3 mln złotych. „Model działania oparty o dotacje znacząco obniża koszt kapitału i ryzyko finansowe wykonywanego projektu, a jednoczenie nie wpływa na sam projekt” –  dodaje Monika Oleksyszyn, Specjalista ds. Projektów Unijnych w Planet Soft.  W ten Sposób spółki grupy finansują jedynie  około 40% wartości projektów z własnych środków.

W najbliższych tygodniach Spółka planuje przeprowadzić pierwszą i zarazem publiczną emisję akcji serii C z prawem poboru i w ten sposób pozyskać 3 mln złotych. „Nasze cele emisyjne to nowe przejęcia i utrzymanie płynności posiadanych przez grupę projektów unijnych. Cena emisyjna została ustalona na 0,51 zł, czyli około 30% niższą od aktualnej ceny rynkowej akcji Spółki.” – tłumaczy Prezes.  Memorandum inwestycyjne oraz plan emisji Spółka zapowiada opublikować jeszcze w tym roku.


Rebranding Planet Soft S.A.

11-29-2013

Przyjęta przez Spółkę zmiana strategii wymagała zmiany identyfikacji marki Planet Soft oraz zmiany oferty, a co za tym idzie – jej prezentacji dla partnerów i klientów. W dniu 29 listopada 2013  na światło dziennie wychodzi nowa strona i logo Planet Soft S.A.

Planet Soft w 2012 roku przyjął nową strategię opartą o opracowywanie innowacyjnych technologii w ramach nowatorskich projektów i ich komercjalizacji.

„Całkowicie nowa identyfikacja wizualna Spółki, w pełni oddaje charakter prowadzonej przez nią działalności.” – tłumaczy Katarzyna Jajor, Specjalista ds. Marketingu. Przyjęta strategia Spółki zakłada realizację wielu innowacyjnych projektów  w następujących sektorach: Cloud Computing i Big Data, Internet Marketing, Mobile, Płatności elektroniczne, Urządzenia elektroniczne.

Nowe logo symbolizuje realizowanie przez Planet Soft projektów na różnych etapach ich rozwoju.” – tłumaczy Kamil Lehmann Dyrektor kreatywny Joy Intermedia, który brał udział w projekcie. Nowa odsłona strony internetowej została wzbogacona o szczegółowe informacje dotyczące projektów grupy oraz usługi przeznaczone dla inwestorów zainteresowanych Spółką.

Naszym celem jest ułatwienie inwestorom kontaktu ze Spółką. Dlatego przygotowaliśmy system alertów powiadamiających o raportach Spółki oraz formularz, za pomocą którego każdy  może zadać pytanie Spółce.”  – tłumaczy Hubert Wochyński, Prezes Zarządu. Nowa strona Spółki została przygotowana z myślą o użytkownikach smartfonów i tabletów, zaprojektowana w idei responsywnego design’u pozwala na swobodne przeglądanie jej na urządzeniach mobilnych.


Planet Soft planuje nową emisję akcji na NewConnect. Chce pozyskać przynajmniej 3 mln zł na rozwój i nowe projekty.

09-17-2013

Spółka ponad rok temu zadebiutowała na NewConnect bez emisji, teraz zamierza zgromadzić kapitał na realizację planów rozwojowych.

Planujemy wyemitować akcje z prawem poboru i pozyskać dzięki temu przynajmniej 3 mln zł. Zgromadzony w ten sposób kapitał przeznaczony zostanie na realizację projektów inwestycyjnych z wsparciem unijnym o łącznej wartości niemal 4 mln zł, zarówno w Planet Soft, jak i spółkach-córkach. – informuje Prezes Zarządu, Hubert Wochyński. – Pozostałe środki zostaną przeznaczone na akwizycje nowych podmiotów – dodaje.

Wśród inwestycji wrocławskiej spółki, szczególną uwagę zwraca inteligentny zegarek Boddie łączący wygodę tradycyjnego czasomierza z funkcjonalnością nowoczesnego smartfona, system PoqAd do generowania aplikacji mobilnych jak również system przechowywania plików w chmurze STOREQ.  Boddie to projekt, z którym wiążemy duże nadzieje. Nadal wierzymy w jego potencjał. Wyciągnęliśmy wnioski z niezbyt entuzjastycznego przyjęcia naszego pomysłu przez społeczność Indiegogo i już niedługo ulepszona wersja naszego projektu będzie dostępna w sprzedaży i nadgarstkach naszych klientów  – mówi Wochyński.

Planet Soft rozpoczął również pracę nad innowacyjnym systemem płatności Payowa skierowany do sektora e-commerce. Payowa kierowana jest do nowej grupie ponad 6 mln internautów, którzy nie mogą dokonać płatności poprzez istniejące systemy, pomimo posiadania wszystkich technicznych możliwości tj. kart płatniczych czy telefonów komórkowych – tłumaczy Wochyński. Na świecie taka forma płatności jest realizowana tylko przez jedną firmę a na rynku Polskim tego typu usługa nie istnieje.  Jesteśmy pewni sukces tej usługi na rynku Polskim, a model biznesowy gwarantuje znaczące zyski w relatywnie krótkim czasie – dodaje.  Spółka planuje start projektu w IV kwartale 2013 i pozyskanie 30 tys. stałych klientów w pierwszych dwóch latach.

Planet Soft ma za sobą bardzo udany rok, w czasie, którego rozpoczął dynamiczną budowę grupy kapitałowej. Spółka przez ostatnie 12 miesięcy przejęła 5 nowych podmiotów i podpisała umowy na łączną wartość blisko 4 mln zł.  Jej działalność została dostrzeżona w niezależnych rankingach firm informatycznych ComputerWorld Top200 i TeleInfo 500 jako jedna z firmy o największym przyroście dochodów. W 2012 roku jej zysk netto ukształtował się na poziomie niemal 785 tysięcy złotych, a zysk EBITDA wyniósł 907 tysięcy złotych.


Planet Soft świętuje rok na New Connect. Czas rozwoju i sukcesów spółki.

08-07-2013

Dokładnie rok temu wrocławski Planet Soft zadebiutował na NewConnect. Od tego czasu spółka dynamicznie się rozwija i tworzy silną grupę kapitałową.

Nadrzędnym celem strategicznym firmy jest budowa grupy kapitałowej w oparciu o opracowywane technologie i przejęcia. W ciągu ostatniego roku do grupy kapitałowej Planet Soft dołączyło 5 podmiotów, w tym Rearden Technology – producent inteligentnego zegarka Boddie zintegrowanego ze smartphonem oraz Payowa – innowacyjny system płatności w sklepach internetowych. – To będzie system płatności, którego jeszcze nie było. Spółka planuje start projektu w IV kwartale 2013 i pozyskanie 30 tys. stałych klientów w pierwszych dwóch latach, mówi Prezes Zarządu – Hubert Wochyński.  Spółka na realizację projektów inwestycyjnych w okresie ostatniego roku pozyskała finansowanie na poziomie ponad 2,5 mln złotych. Środki pochodzą z programów Unii Europejskiej i od inwestorów.

Swój rozwój Planet Soft zawdzięcza przede wszystkim wewnętrznym zmianom i strategii opartej o opracowywanie własnych produktów, ale także kontraktom na dostawę oprogramowania.  Spółka przez ostatnie 12 miesięcy podpisała umowy na łączną wartość blisko 4 mln zł.  Jej działalność została dostrzeżona w niezależnych rankingach firm informatycznych  ComputerWorld Top200 i TeleInfo 500 jako jedna z firmy  o największym przyroście dochodów. W roku 2012 jej zysk netto ukształtował się na poziomie niemal 785 tysięcy złotych, a zysk EBITDA wyniósł 907 tysięcy złotych.

Mimo dobrych wyników kurs akcji Planet Soft nie jest zadowalający. – Kursu akcji na tym poziomie w żaden sposób nie odzwierciedla wartości Spółki. Taki stan rzeczy nie zadowala, ani Zarządu, ani akcjonariuszy. Wszystkie spółki z grupy kapitałowej rozwijają się zgodnie z przyjętymi planami, a najważniejsze założenia z długoterminowego planu strategicznego są realizowane z powodzeniem, komentuje Prezes i zapowiada uruchomienie skupu akcji własnych w najbliższym czasie.


Rada Nadzorcza rekomenduje wypłatę dywidendy. Planet Soft przygotowuje się do skupu akcji własnych

04-29-2013

Rada Nadzorcza Planet Soft rekomendowała wypłatę dywidendy, przeznaczając na ten cel 150 tys. zł.  Z tego tytułu akcjonariusze mogą spodziewać się wypłat na poziomie 3-5 groszy na każdą akcję.  Do Rady Nadzorczej wrocławskiej spółki dołączył również nowy Członek.

W dniu 27 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w zakresie rekomendacji wypłaty dywidendy ustalając przedział rekomendowanej dla inwestorów kwoty pomiędzy 100, a 150 tys. złotych. „Zarząd Spółki jest usatysfakcjonowany rekomendacją Rady Nadzorczej, mimo tego, że wnioskowałem o wyższą kwotę w ramach dywidendy. Jednak znaczący problem to kurs akcji, który daleko niesatysfakcjonuje akcjonariuszy” –  przyznaje pan Hubert Wochyński Prezes Zarzadu.

Spółka szacuje jenostkowy zysk netto za 2012 rok na poziomie 784 tys. co oznacza realizację prognoz finansowych za ten rok. „Mimo to kurs akcji nie odzwierciedla wyników Spółki” – dodaje prezes.

Zgadzam się z opinią Zarządu Spółki, że bieżąca cena giełdowa akcji Planet Soft nie odzwierciedla fundamentów i potencjału rozwoju Spółki. W efekcie uważam, że zakup akcji własnych jest inwestycją korzystną z punktu widzenia akcjonariuszy Spółki. Przede wszystkim tych, którzy kupowali akcje Spółki w czasie debiutu po blisko 2 złote.– tłumaczy pan Przemysław Marco Janeczek, nowy Członek Rady Nadzorczej.

Planet Soft od sierpnia 2012 roku jest notowana na NewConnect. Poprzez wypłatę dywidendy dołączy do grona kilku spółek z pośród ponad 400, które zdecydowały się na ten krok. „Jasna polityka dywidendowa jest kluczowa w kwestii postrzegania Spółki przez inwestorów. Jeśli tylko wyniki na to pozwolą chcemy wypłacać dywidendę co roku.” – tłumaczy prezes.

W grupie kapitałowej Planet Soft znajdują się już cztery podmioty, w tym Rearden Technology S.A. realizujący projekt inteligentnego zegarka – osobistego asystenta Boddie. W ostatnich dniach projekt ujrzał światło dzienne, a spółka przygotowuje się do uruchomienia kampanii promocyjnej w USA.  Na dzień dzisiejszy Planet Soft posiada około 47% udziałów,  a łącznie we wszystkie 4 spółki Planet Soft zainwestował niecałe 200 tys. zł.


Dobre wyniki za 2012 pozwolą na nowe przejęcia i dywidendę

02-11-2013

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Planet Soft zakończył transakcje zakupu udziałów w Value Lab.  Do końca pierwszego kwartału 2013 r. roku Planet Soft chce przejąć jeszcze 2 podmioty. Spółka nie wyklucza wypłaty dywidendy.

Value Lab to pierwsza spółka Grupy Planet Soft, która działa w sektorze nowoczesnych technologii mobilnych,  świadcząc usługi w zakresie dedykowanych aplikacji mobilnych i architektury informacji w oparciu o system Android i iOS. – Spółka już w listopadzie rozpoczęła realizację projektu QRShoper – aplikacji mobilnej umożliwiającej dokonywanie zakupów mobilnych z plakatów czy gazet. W naszej ocenie będzie to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się produktów. – podkreśla Hubert Wochyński, prezes Planet Soft.  Na realizację tego projektu przejmowane przedsiębiorstwo otrzymało dotację ze środków UE w ramach programu POIG 8.1 na kwotę 489 tys. zł.

Zgodnie z umową zakupu Planet Soft obejmie 49% w kapitale zakładowym Value Lab przejmowanej spółki. Pozostała część kapitału trafiła w ręce jednego inwestora finansowego, który objął 51%  w kapitale zakładowym.

Zakończenie tej transakcji to dla nas znaczący krok. W kolejnych tygodniach planujemy finalizować już rozpoczęte rozmowy.  Wypracowanie dobrych wyników w 2012 zwiększyło kilkukrotnie posiadane kapitały spółki.  To pozwoli na  przejęcie większego podmiotu i nie wyklucza wypłaty dywidendy inwestorom- tłumaczy prezes.

Wypłata dywidendy nie jest częsta w Spółkach notowanych na rynku NewConnect dlatego przejrzysta polityka dywidendowa Planet Soft na pewno wpłynie na atrakcyjność Spółki wśród inwestorów.


Rearden Technology i Poqad liczą na dofinansowanie. Planet Soft dla Kolei Mazowieckich.

12-24-2012

Planet Soft wdroży platformę e-learningową w Kolejach Mazowieckich. Zlecenie będzie miało wpływ na wyniki spółki w 2013 r. Wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Planet Soft firmy Rearden Technology i Poqad złożyły  wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

Platforma e-learningowa zostanie wdrożona do końca pierwszego kwartału 2013 r. W ramach otrzymanego zamówienia Planet Soft dostarczy do klienta licencję na platformę e-learning oraz wdroży i dostosuje ją do jego potrzeb.-  Podjęliśmy decyzję o publikacji informacji o otrzymaniu tego zamówienia z uwagi na jego spodziewany pozytywny wpływ na sytuację  finansową spółki w przyszłości, a także z uwagi na pozyskanie nowego znaczącego klienta. Spodziewamy się zwiększenia zakresu współpracy z Kolejami Mazowieckimi  o kolejne zlecenia w 2013 r.- komentuje Hubert Wochyński, prezez Planet Soft.

Koleje Mazowieckie  (KM Sp. z o.o.)  to spółka obsługująca pasażerski transport kolejowy o wysokim standardzie w aglomeracji warszawskiej oraz na pozostałym obszarze województwa mazowieckiego.

Dodatkowy pozytywny wpływ na przyszłoroczną kondycję GK Planet Soft mogą mieć  również wnioski o dofinansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: złożone przez spółki Rearden Technology i Poqad.

Projekt o którego dofinansowanie wnioskuje do ARP  Rearden Technology ma na celu stworzenie systemu automatycznej komunikacji biznesowej i projektowej pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami. Przedsięwzięcie realizowane jest w formie elektronicznej (B2B). W ramach wdrażanego systemu realizowane będą główne procesy biznesowe, takie jak: proces ofertowania, realizacji zamówień, logistyki, zarządzania informacją i raportowania, monitoringu produktu po wdrożeniu. Wartość całego projektu to nieco ponad 1 mln zł, w tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania dla Rearden Technology wyniesie 694 tys. zł.

Poqad wnioskuje do Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu pn. ” Wdrożenie PoqAd, jako platformy do tworzenia aplikacji mobilnych, wspierających sektor MSP w zakresie koordynowania działań promocyjno-marketingowych.” Projekt ma na celu wprowadzenie na rynek polski oraz brytyjski e-usługi (PoqAd), adresowanej do przedsiębiorstw sektora MSP, umożliwiającej stworzenie aplikacji do samodzielnego projektowania i realizacji działań marketingowych. Wartość całego projektu to 624 tys. zł, w tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania dla Poqad wyniesie 436 tys. zł.


Kolejne przejęcie jeszcze w tym miesiącu. Planet Soft ma nowy kontrakt w USA.

12-07-2012

Planet Soft podpisał kontrakt na świadczenie usług outsourcingowych dla firmy ze Stanów Zjednoczonych. Otrzyma z tego tytułu co najmniej 2,5 mln zł. Jeszcze w tym roku wrocławska spółka zamierza sfinalizować zakup firmy specjalizującej się w technologiach mobilnych.

Amerykański klient to firma wytwarzająca oprogramowanie typu ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw. – Nazwa klienta jest objęta klauzulą poufności. Ostateczna wartość kontraktu będzie zależała od wielkości zleconych prac, ale szacujemy że do spółki wpłynie z tego tytułu co najmniej 2,5 mln zł- zapowiada Hubert Wochyński. Umowa obowiązuje przez 24 miesiące.

Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu Planet Soft sfinalizuje zakup firmy usługowej działającej w sektorze nowoczesnych technologii mobilnych, która świadczy usługi w zakresie dedykowanych aplikacji mobilnych i architektury informacji w oparciu o system Android i iOS. – To zakup, który sygnalizowaliśmy we wrześniu. Spółka jest rentowna na poziomie netto i otrzymała grant z Unii Europejskiej w wysokości niecałych 500 tys. zł. W ramach tworzenia grupy kapitałowej wyszukujemy ciekawe spółki-projekty, które potrzebują doświadczonych specjalistów z branży, który pomogą ten projekt zrealizować. Działamy trochę jak venture capital- tłumaczy prezes.

W identycznym modelu Planet Soft podpisał w zeszłym tygodniu umowę przedwstępną zakupu 49% udziałów w firmie TM Service. Za pakiet zapłaci 49 000 zł. TM Service to spółka zajmując się systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem wykorzystującymi technologię NFC- Near Field Communication. NFC to technologia  komunikacje za pomocą fal radiowych, umożliwiającą wymianę danych na odległość 20 cm. TM Service pozyskała 490 tys. zł dofinansowania Unii Europejskiej w ramach działania 8.1  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki te zostaną wykorzystane na stworzenie innowacyjnej e-usługi zdalnego serwisu ewidencji i zarządzania sprzętem małych gabarytów „Know Your Tools”.

W grupie kapitałowej Planet Soft znajdują się również specjalizująca się przechowywaniu danych i technologii z zakresu współdzielenia plików i obiegu dokumentów spółka Cloud Storage oraz PoqAd zajmująca się tworzeniem aplikacji mobilnych i usług związanych z marketingiem mobilnym. W obu podmiotach Planet Soft posiada po 49% udziałów. Łącznie we wszystkie 4 spółki Planet Soft zainwestował niecałe 200 tys. zł.


Rearden Technology dostanie 0,5 mln zł i wejdzie na NC. Planet Soft kupuje udziały w TM Service.

11-30-2012

Pierwszą spółką, którą powołał do życia Planet Soft był Rearden Technology, opracowuje m.in. specjalny zegarek dla posiadaczy smartphonów, który będzie zintegrowany z telefonem i będzie umożliwiał korzystanie z wielu przydatnych w życiu codziennym aplikacji bez konieczności sięgania po aparat.

Pomysł spotkał się z dużym zainteresowaniem, czego efektem jest zaangażowanie w projekt inwestora finansowego- mówi Hubert Wochyński, prezes Planet Soft. Zgodnie z zawartą w tym tygodniu umową, obejmie on w trzech transzach nowe akcje Rearden Technology o łącznej wartości 500 tys. zł. Pierwsza transza w wysokości 200 tys. zł trafi do spółki do 15 grudnia bieżącego roku. Jednocześnie strony ustaliły, że najpóźniej do końca 2013 r. akcje firmy trafią na NewConnect.

Wczoraj Planet Soft podpisał umowę przedwstępną zakupu 49% udziałów w firmie TM Service. Za pakiet zapłaci 49 000 zł. – TM Service to spółka zajmując się systemami wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem wykorzystującymi technologię NFC- Near Field Communication. Mamy własne pomysły jak zastosować tę technologię w innych produktach, stąd decyzja o zaangażowaniu kapitałowym- tłumaczy Hubert Wochyński. NFC to technologia wykorzystująca komunikacje za pomocą fal radiowych, umożliwiającą wymianę danych na odległość 20 cm. TM Service pozyskała 490 tys. zł dofinansowania Unii Europejskiej w ramach działania 8.1  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Środki te zostaną wykorzystane na stworzenie innowacyjnej e-usługi zdalnego serwisu ewidencji i zarządzania sprzętem małych gabarytów „Know Your Tools”.

W grupie kapitałowej Planet Soft znajdują się również specjalizująca się przechowywaniu danych i technologii z zakresu współdzielenia plików i obiegu dokumentów spółka Cloud Storage oraz PoqAd zajmująca się tworzeniem aplikacji mobilnych i usług związanych z marketingiem mobilnym. W obu podmiotach Planet Soft posiada po 49% udziałów.

Łącznie we wszystkie 4 spółki Planet Soft zainwestował niecałe 200 tys. zł. Wszystkie nowe inwestycje obejmujące przejęcia, obejmowanie mniejszościowych udziałów i tworzenie nowych podmiotów, są finansowane ze środków własnych spółki.


Planet Soft obejmuje część udziałów w Rearden Technology SA

08-24-2012

Planet Soft objął udziały w nowopowstałej spółce Rearden Technology SA. Utworzona spółka wprowadzi na rynek nowy produkt przeznaczony dla użytkowników urządzeń mobilnych, który obsługiwać będzie część funkcji smartphonów. Udział Planet Soft w nowej spółce wynosi 49 proc.

Specjalny zegarek, o którym mowa, stanie się kompleksowym uzupełnieniem telefonu komórkowego – jego wyświetlaczem. Łączność ze smartphonem odbywać się będzie za pomocą Bluetooth. Połączenie nowego produktu z urządzeniami mobilnymi daje możliwość tworzenia specjalnych aplikacji ułatwiających codziennie funkcjonowanie „zwykłych” użytkowników, a także wspieraniem np. osób uprawiające sport.

Innowacyjny zegarek będzie posiadał dostęp do internetu oraz modułu GPS telefonu komórkowego co daje nieograniczone możliwości jego stosowania. Planowane jest również otworzenie sklepu internetowego z aplikacjami rozszerzającymi możliwości nowego produktu. Planowo prototyp zegarka powstanie do końca 2012 roku, a jego sprzedaż ruszy w 2013 roku.