Wywiad z Prezesem Zarządu w zakresie statusu prowadzonych projektów i planów na najbliższy rok

04-02-2015

O przebiegu i statusie bieżąco realizowanych projektów, potencjalnych partnerach spółki i jej planach na najbliższy rok, a także niedawno zakończonym konkursie NextStep, opowiada Hubert Wochyński – Prezes i założyciel Planet Soft S.A.

W 2013 roku Spółka rozpoczęła nową formę działalności, w ramach której realizuje pięć projektów. Jaki jest ich stan na dziś?

Wszystkie projekty stopniowo nabierają rozpędu i są na różnym poziomie zaawansowania. W przypadku Rearden Technology jesteśmy w trakcie drugiego etapu działań – kluczowego dla całego projektu. W tym momencie powstaje znaczną część systemu B2B.

QrShoper Projekt jest już zakończony. Nowoczesna technologia wykorzystująca rozszerzoną rzeczywistość i kody QR, została komercyjnie udostępniona dla sprzedawców i ich klientów w kraju i za granicą.

POQAD i Docs4You są na podobnym poziomie realizacji. Infrastruktura informatyczna jest już gotowa, natomiast wciąż trwają ostatnie, kosmetyczne poprawki dotyczące aplikacji mobilnych. Pozostaje nam końcowy etap prac związany z promocją projektów.

Ostatni z pięciu projektów, Payowa, kilka miesięcy temu został odłożony na półkę. Ten stan zostanie utrzymany do czasu znalezienia współinwestora dla tego przedsięwzięcia.

Czy projekt Payowa będzie dalej realizowany ?

W najbliższych miesiącach Spółka podejmie decyzję dotyczącą kontynuacji bądź zamknięcia projektu. Aby móc realizować to przedsięwzięcie z odpowiednim rozmachem, potrzebne jest dodatkowe finansowanie.

Jakie są plany dotyczące pozostałych projektów?

Na bieżąco weryfikujemy status projektów i ich szanse powodzenia. Spółka zamierza wycofać się z mniej lukratywnych przedsięwzięć, poprzez sprzedaż swoich pakietów. Z tego tytułu chcemy uzyskać w tym roku przychód na poziomie minimum 500 tys. zł.

Jakie są plany na kolejne kwartały 2015 roku?

Planujemy zacieśnić współpracę z Infinite Area, ale także pozyskać nowych partnerów z Chin, Niemiec i Brazylii – mamy ambicję by współtworzyć projekty na nowych rynkach razem z lokalnymi partnerami.

Dostrzegamy również ogromne rezerwy w przygotowaniu polskich startup’ów do ewentualnych inwestycji, których miałyby dokonać podmioty zagraniczne lub aniołowie biznesu. Młode zespoły startupowe często mają niejasno określone cele, a także nieprzemyślany harmonogram działań. Brak przejrzystego planu lub niekonsekwencja w jego realizowaniu sprawiają, że podejmowane działania są chaotyczne, co przekłada się na niewielką szansę ich powodzenia. Kolejnym problemem są skrajne podejścia do instytucji wspierających lub inwestorów. Z jednej strony zauważamy brak zaufania do inwestorów, a z drugiej spotykamy się z tym, że startup’y nadmiernie ufają potencjalnym partnerom.

Widząc to wszystko, chcemy podzielić się naszą wiedzą z zakresu szacowania ryzyka i pozyskiwania partnerów, co powinno korzystnie wpłynąć na rozwój projektów.

Na jakiej zasadzie funkcjonowałoby wspomniane przez Pana, wspieranie tych startupów przez PlanetSoft?

Widzimy tutaj swój potencjalny udział na wielu poziomach działalności. Przede wszystkim mentoring i wsparcie merytoryczne, dzięki którym biznes pod naszymi skrzydłami, będzie mógł w pełni wykorzystać skrywany w sobie potencjał. Ponadto to o czym wspominałem już wcześniej – żeby to wszystko należycie funkcjonowało, potrzebne są szkolenia i warsztaty dla zarządów startupów. Tutaj również widzielibyśmy swoją rolę.

Czy Spółka planuje jakieś inwestycje w 2015?

Wciąż otrzymujemy wiele propozycji inwestycyjnych i w związku z tym nie wykluczamy przeprowadzenia kolejnych transakcji. Jednak w tej chwili najważniejsze jest dla nas skupienie się na bieżących projektach, w ramach których chcemy zrealizować możliwie największe stopy zwrotu. Następnie zadecydujemy o ich kontynuacji lub ewentualnej sprzedaży zgodnie z naszą metodologią działania. Temat przyszłych przedsięwzięć rozważany jest w tej chwili jedynie na poziomie wstępnego planowania.

Ile projektów poddano weryfikacji z tym roku, i czy można spodziewać się, że w najbliższym czasie ujrzą światło dzienne ?

Na chwilę obecną nie możemy tego wykluczyć. Spółka przeprowadziła w tym roku kilka weryfikacji koncepcji biznesowych, z których dwa projekty dostały się do fazy A – czyli przygotowanie MVP i przeprowadzenia weryfikacji rynkowej.

Będą realizowane z własnych środków Spółki, a nie jak dotychczas współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Spodziewam się, że to przede wszystkim przyspieszy cały proces, co w konsekwencji pozwoli spółce szybciej realizować więcej projektu i skupiać się na najbardziej lukratywnych.

Jaka jest Pana ocena zakończonego właśnie konkursu NextStep?

Jako główni organizatorzy, zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni ilością i jakością nadesłanych aplikacji i już teraz planujemy kolejną edycję konkursu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kolejna edycja wystartuje jeszcze w 2015 roku. Daje to olbrzymi potencjał odnajdowania projektów, które są na wczesnym etapie rozwoju i potrzebują doradztwa oraz wsparcia finansowego. Chcemy pomóc takim startup’om, poprzez pozyskiwanie zagranicznych partnerów i inwestorów.

Dziś z Rady Nadzorczej zrezygnował Pan Janeczek, jakie są powody rezygnacji ?

Pan Janeczek, w dotychczasowej współpracy znacząco wspomógł Spółkę w zakresie pozyskiwania partnerów zagranicznych. Za co jestem mu osobiście wdzięczny. 

Mimo to nie oznacza to zakończenia współpracy, a wręcz przeciwnie spodziewam się, że współpraca z Panem Janeczkiem w najbliższych miesiącach jeszcze bardziej się rozwinie.


Next Step – konkurs PlanetSoftu rozstrzygnięty!

03-15-2015

Next Step to konkurs dla ludzi chcących rozwinąć swój startupowy biznes. Jego organizacja zbiegła się w czasie z nawiązaniem przez PlanetSoft współpracy z podmiotami o znaczącej pozycji na rynku włoskim – Infinite Area i The Hive. Są to firmy osiągające sukcesy w obszarze, odpowiednio: nadzorowania i koordynowania procesu powstawania startupów oraz wspierania rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Obie firmy stały się wartościowymi partnerami konkursu, a ich znani w świecie biznesu przedstawiciele – m.in. Patrizio Bof i Aldo Curinga – członkami kapituły wyłaniającej zwycięzcę.

Laureatem konkursu została aplikacja Szpiegomat. Jest ona narzędziem dla sklepów internetowych, które przedstawia bieżące porównanie oferty użytkownika z ofertami konkurencji.
Wybór argumentuje przewodniczący jury, Hubert Wochyński: – zdecydowaliśmy się na Szpiegomat, ponieważ zaprezentował najlepszy pomysł biznesowy, możliwy do skutecznego wypromowania na rynku zagranicznym. Umiejętnie rozwiązuje podstawowy problem sklepów
internetowych, price intelligent, zastosowując zaawansowaną technologię big data.  

Zwycięzcy przypadła nagroda główna o wartości 20,000 euro – składa się na nią czteromiesięczne doradztwo i wsparcie uznanych na rynku specjalistów od rozwoju projektów biznesowych, pomoc mentorska, ułatwianie kontaktu z potencjalnymi inwestorami, a także dopracowanie modelu biznesowego pod kątem wejścia na rynek włoski i kanadyjski.

 

Jako główni organizatorzy, zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni ilością i jakością nadesłanych aplikacji i już teraz planujemy kolejną edycję konkursu. – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kolejna edycja wystartuje jeszcze w 2015 roku. Daje to olbrzymi potencjał odnajdowania projektów, które są na wczesnym etapie rozwoju i potrzebują doradztwa i wsparcia finansowego. Chcemy pomóc takim startupom, poprzez pozyskiwanie zagranicznych partnerów i inwestorów. Zresztą my sami również rozważamy samodzielne inwestycje kapitałowe naszej spółki – opowiada Hubert Wochyński, prezes PlanetSoftu.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną konkursu, na której można znaleźć między innymi wywiady z reprezentantami co ciekawszych aplikacji konkursowych, w tym zwycięzcy.

http://planetsoft.pl/nextstep/


Planet Soft organizuje konkurs dla startupów z zagranicznymi partnerami

11-17-2014

Nawiązanie przez Planet Soft współpracy z firmami Infinite Area i The Hive, jest jednym z działań związanych ze strategią komercjalizacji produktów. W tej chwili wszystkie trzy podmioty zaangażowane są w konkurs Next Step – organizowany przez polską stronę, dla ludzi chcących rozwinąć swój startupowy biznes.

Planet Soft to grupa, która zajmuje się wdrażaniem na rynku polskim i zagranicznym innowacyjnych pomysłów i technologii. Bazując na wieloletnim doświadczeniu, pomaga rozwijać się firmom i skaluje ich działalność w oparciu o metodę Lean Startup. Obecnie wykonuje duży krok naprzód, poszerzając obszar swojej działalności o rynek włoski, gdzie wiąże się ze znaczącymi podmiotami – Infinite Area i The Hive.

Infinite Area, platforma biznesowa ściśle związana z Infinite Ventures, została założona przez Patrizio Bofa. Przedsiębiorcę z 20-letnim doświadczeniem w branży technologicznej, będącego prezesem Pat Group (lidera w dziedzinie rozwiązań HelpDesk CRM), która po fuzji z Zucchettim w 2013 – firmą o rocznych obrotach w wysokości 325 milionów euro, mającą ponad 100 tysięcy klientów i 2700 pracowników. Działalność Inifinite Area koncentruje się na nadzorowaniu i koordynowaniu procesów, w ramach których pomysły przekształcane są w startupy, a następnie w samodzielne firmy.

The Hive jest certyfikowanym inkubatorem, który ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. To potężna inicjatywa inwestującej na całym świecie spółki Greenvale Venturas Europe. Tylko w ciągu ostatniego roku inkubator otrzymał wnioski, na które złożyło się 230 aplikacji i ponad 250 projektów. Obecnie The Hive inkubuje 27 startupów.

Jednym z pierwszych efektów współpracy jest właśnie ruszający konkurs dla polskich startupów – Next Step, gdzie osoby działające na rzecz swojego pomysłu od ponad roku, mogą wygrać nagrody w wysokości 20 tysięcy euro – obejmują one pomoc mentorską i dopracowanie biznesu w celu wejścia na rynki zagraniczne. W jury zasiądą osoby ze strony organizatora – firmy Planet Soft – a także zagranicznych partnerów konkursu. Zgłoszenia można przesyłać do 10 grudnia na stronie konkursu – http://planetsoft.pl/nextstep/


Planet Soft rozpoczyna współpracę z Infinite Alliance Network

08-07-2014

W dniu 6 sierpnia 2014 roku został podpisany list intencyjny pomiędzy Planet Soft a Infinite Area S.r.L. operatorem międzynarodowej sieci inkubatorów Infinite Alliance Network, w sprawie współpracy w zakresie wspierania kapitałowego i biznesowego Polskich startupów.

Infinite Alliance Network to międzynarodowa inicjatywa, której członkowie posiadają określony zestaw kompetencji przyczyniających się do rozwoju ekosystemu startup’ów w ich regionie. Celem każdego członka jest pozyskiwanie nowych projektów typu startup i pomoc w ich rozwoju na arenie międzynarodowej przy pomocy innych partnerów działających w Infinite Alliance Network.

Planet Soft działając na rynku komercjalizacji innowacyjnych technologii w ostatnich latach stworzyło grupę kapitałową oparta o innowacyjne technologie pozyskującą znaczne środki na realizacje najlepszych pomysłów. Wrocławska Spółka wypracowała metody weryfikacji rynkowej projektów technologicznych przed ich opracowaniem. A dziś zapowiada, że będzie swoje technologie i produkty wspierać w międzynarodowej sieci inkubatorów. “Ta forma współpracy jest dla nas bardzo atrakcyjna. Działając w sieci Infinite jesteśmy w stanie dopasować dany model biznesowy czy produkt do innego rynku, do którego nie mieliśmy do tej pory bezpośredniego dostępu.” tłumaczy Hubert Wochynski Prezes Zarządu.

Planet Soft zakłada, iż w ramach współpracy z poszczególnymi członkami Infinite Allliance Network szybciej zweryfikuje dany model biznesowy, a także otrzyma wsparcie biznesowe przez sprawdzonego partnera, co w praktyce nie jest proste. “Działając w taki sposób jesteśmy w stanie znacząco zeskalować nasz model. Zarówno w zakresie ekspansji już działających projektów, ale także w sektorze transferu technologii z Planet Soft i do Planet Soft. Daje to nam całkiem nowe możliwości,, które chcemy wykorzystać.” – dodaje Prezes.

Aktualnie Grupa Kapitałowa Planet Soft liczy 5 podmiotów, działających na rynku innowacyjnych rozwiązań mobilnych, płatności internetowych oraz elektroniki użytkowej.

 


Finalizacja kontraktu STOREQ i zapowiedź uruchomienia nowego produktu.

07-08-2014

Planet Soft w dniu dzisiejszym poinformowała, iż 7 lipca 2014 roku została podpisana umowa końcowa w zakresie sprzedaży technologii synchronizacji plików – STOREQ. Z kontraktu Spółka spodziewa się w III kw. 2014 wpływu na poziomie 450 tys. USD Ponadto zapowiada uruchomienie nowego produktu.

W grudnia 2013 Planet Soft po raz pierwszy podpisała umowę na sprzedaż licencji na kompletny produkt, nad którym Spółka pracowała przez ostatnie 2 lata. STOREQ – system synchronizacji plików w chmurze,  pozwala licencjobiorcy uruchomić platformę usługową synchronizacji i backupu dla swoich klientów. Wpływy z tego kontraktu to łącznie 950 tys. USD, z czego 450 tys.spodziewane jest jeszcze w III kw. 2014. „Zakończenie tego projektu było dla nas wyzwaniem z powodu wielu działań operacyjnych, które musieliśmy przeprowadzić, aby wypełnić warunki kontraktu” – Tłumaczy Hubert Wochyński, Prezes Zarządu.

Wrocławska Spółka konsekwentnie realizuje strategię komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i już zapowiada uruchomienie w III kw. 2014 nowego produktu. „Produkt jest efektem wdrożenia sposobu działania opartego o weryfikacje rynkową produktów. Dzięki takie formie pracy więcej wiemy o odbiorze produktu przez klientów, nim on jeszcze powstanie. Dlatego nasze produkty mogą być bardzie dopracowane i przygotowane zgodnie z oczekiwaniami” – Tłumaczy Wochyński. Zaskoczeniem jest fakt, iż produkt jest skierowany do osób indywidualnych zajmujących się zarobkowo inwestycjami w nieruchomości na własną rękę.

Planet Soft zapowiada wprowadzenie tego produktu w innych w krajach w przyszłym roku. „Ze względu na zbliżone kanały promocji oraz brak większych barier narodowych łatwość internacjonalizacji tego produktu staje się jego wielkim atutem. Chcemy go wykorzystać, jak najszybciej będzie to możliwe.” – Dodaje Prezes.

Aktualnie Grupa Kapitałowa Planet Soft liczy 5 podmiotów , działających na rynku innowacyjnych rozwiązań mobilnych, płatności internetowych oraz elektroniki użytkowej.

 


Wywiad z Prezesem Zarządu w zakresie wyników za 1Q 2014 i strategii produktowej

05-14-2014

O nowej strategii Spółki i jej planach na przyszłość opowiada Hubert Wochyński – Prezes i założyciel Planet Soft S.A.

Hubert Wochyński – z wykształcenia Magister Inżynier Informatyki i Ekonomii, posiadający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych oraz zarządzaniu ich realizacją. Specjalista do spraw oceny rentowności inwestycji oraz realizacji strategii wyjścia z inwestycji. Inwestor na rynku rozwiązań internetowych.

 

Marka Planet Soft istnieje na rynku rozwiązań IT już od dwunastu lat. Początkowo Spółka świadczyła usługi wytwarzania oprogramowania na zlecenie i w 2002 roku wkroczyła na rynek międzynarodowy pozyskując kluczowych klientów z USA i Kanady. W ciągu pięciu lat rozwinęła działalność w oparciu o outsourcing IT pozyskując klientów z Niemiec i Wielkiej Brytanii.

Doświadczenie zdobyte podczas międzynarodowej współpracy zaowocowało w 2011 roku wdrożeniem nowej strategii produktowej rozpoczynając od dwóch produktów: STOREQ i APLICON.  W 2012 roku Planet Soft debiutował na New Connect,  wdrażając zmiany mające w przyszłości doprowadzić do pełnego wdrożenia i przygotowania Spółki do pracy w modelu produktowym.  Planet Soft postawił sobie za cel weryfikację rynkową jak największej liczby rozwiązań i wdrożenie metodologii pracy, za pomocą której zachodzące procesy oraz podejmowane działania stają się mierzalne i weryfikowalne.

 

Skąd pomysł na taką formę działalności ?
Spółka Planet Soft początkowo świadczyła usługi wytwarzania oprogramowania w ramach outsourcingu IT dla zagranicznych firm. W ten sposób udało nam się zbudować sprawdzony zespół znający trendy i prawidłowości rynku globalnego. W moim przekonaniu przejście do modelu produktowego jest naturalnym wynikiem tej wiedzy.
Planet Soft zamierza przeprowadzać proces inkubacji projektów. Czym różni się od inkubatorów lub firm typu VC?
Różnica jest zasadnicza i wynika przede wszystkim z przyjętej przez Spółkę metodologii Lean Startup. Planet Soft dzieli projekty na 4 fazy działań z podporządkowanymi kwotami i źródłem dofinansowania. Pierwsza faza nazwana weryfikacyjno – koncepcyjną polega na zderzeniu nieistniejącego produktu z faktycznymi potrzebami rynku. W ten sposób poznajemy wszystkie szczegóły dotyczące projektu, które decydują o jego sukcesie lub porażce. Posiadając wiedzę o tym, czy projekt sprzedaje się łatwo czy trudno, jak długi jest to proces etc. podejmujemy decyzje, czy taki projekt jest wart wydania pierwszych 50 tys. zł na kolejną fazę – fazę A. Zatem główna różnica pomiędzy Planet Soft a VC czy nawet bardziej seedowymi funduszami, to różnica w formie działania i ograniczaniu ryzyka. Ponadto Spółka opublikowała na stronie WWW, w dziale Relacje inwestorskie/działalność, dodatkowe, szczegółowe informacje w tym zakresie.

Czy Planet Soft będzie współpracować z firmami typu VC?
Spółka Planet Soft jest otwarta na wszelkiego rodzaju współpracę. Zainteresowanie, jakie wzbudzają nasze projekty związane jest z mnogością obszarów, w jakich się pojawiają oraz z potencjałem jaki niesie ze sobą rynek rozwiązań IT. Planet Soft będzie zatem współpracować zarówno z VC, inwestorami prywatnymi, jak i funduszami inwestycyjnymi czy seedowymi.

Z jakimi ryzykami wiąże się taka działalność?
W modelu produktowym pojawia się ryzyko podjęcia pracy nad projektem, który nie przyniesie zadowalających rezultatów sprzedażowych. Planet Soft eliminuje to ryzyko wdrażając czterofazowy model pracy nad projektem. Dzięki każdorazowemu przejściu przez fazę weryfikacyjno – koncepcyjną wiemy, które projekty odniosą realny sukces na rynku, a które nie będą kontynuowane, jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek inwestycji. W trakcie tworzenia każdego projektu powstają także innowacyjne technologie, które zawsze mogą zostać skomercjalizowane poprzez sprzedaż licencji. Jest to swego rodzaju zabezpieczenie każdego prowadzonego projektu, a jednocześnie niepodważalna zaleta – technologię jako osobny produkt można skomercjalizować zarówno przy powodzeniu, jak i niepowodzeniu samego projektu.

Na czym dokładnie będzie polegać weryfikacja?
Model naszego działania opiera się na weryfikacji rynkowej produktów i technologii. Faza weryfikacyjno – koncepcyjna jest pierwszą fazą, która rozpoczyna proces pracy nad projektem. Weryfikacja jest integralną i zarazem podstawową częścią tworzenia nowych produktów. Istniejące do tej pory metody polegające na badaniach ilościowych czy wywiadach były dla nas zupełnie niesatysfakcjonujące i w naszym przekonaniu prowadzą często do konstruowania błędnych założeń i przyjmowania mylnych tez. Wyłącznie weryfikacja rynkowa sprawdzająca zarówno zainteresowanie jak i adaptowalność produktów może dawać rzetelne wyniki.

Ile projektów firma chce weryfikować w ciągu roku?
Planet Soft chce weryfikować kilkanaście projektów rocznie. Oczywiście nie wszystkie przejdą do fazy B i C. Jesteśmy przygotowani na odrzucenie części koncepcji w fazie weryfikacyjno – koncepcyjnej tak, by przed fazą A, w której rozpoczynają się inwestycje, do weryfikacji w modelu MVP (minimal value product) pozostawić najbardziej wartościowe projekty. Tak utworzony lejek zapewni Spółce ciągłość sukcesów na tym polu.

Czy na polu komercjalizacji firma odniosła już jakieś sukcesy ?
Najlepszym przykładem sukcesu obrazującego nasz nowy model jest projekt STOREQ. Prace nad technologią chmurową umożliwiającą wymianę plików pomiędzy zespołami projektowymi w firmach rozpoczęły się w 2009 roku. Na realizację tego projektu firma Planet Soft pozyskała dofinansowanie unijne, a od 2011 roku rozwijała go z własnych środków. W czasie realizacji okazało się, że największe firmy informatyczne uruchomiły już podobne, darmowe usługi. W konsekwencji STOREQ nie odniósł znaczącego sukcesu komercyjnego, który miałby znaczenie dla wyników Planet Soft. Jednak opracowana technologia i sprawdzony model biznesowy pozwoliły znaleźć Partnera, który dokonał zakupu technologii STOREQ za 450 tys. USD z zamiarem uruchomienia tej usługi w krajach Ameryki Południowej. Spółka z tej transakcji zrealizuje zysk w wysokości 900 tys. USD.

Firma podała, iż aktualnie weryfikuje 7 projektów , proszę o nich szerzej opowiedzieć?
Planet Soft posiada obecnie 6 projektów w fazie B, czyli fazie, w której pracujemy nad projektami, które przeszły pozytywną weryfikację i pozyskały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Co najmniej dwa z nich mają przejść do fazy C w III i IV kwartale 2014 roku. Potrzebujemy więc nowych projektów, które przejdą w tym roku do fazy A. Wśród nich znajdują się hipotezy związane z komercjalizacją posiadanych technologii w nowych modelach oraz zupełnie nowe produkty m.in. w obszarach marketingu internetowego. Wyniki wstępnych faz weryfikacji polegających na zbadaniu zainteresowania zakupem tych usług wypadły bardzo obiecująco, dlatego rok 2014 zapowiada się niezwykle pracowicie.

Jak nowa strategia przełoży się na wartość firmy ?
Strategia produktowa już zaczęła wpływać na zyski osiągane przez firmę dzięki sprzedaży licencji na technologię stworzoną w trakcie realizacji projektu STOREQ. W tym roku dwa z produktów znajdujących się w fazie B przejdą do fazy C, w której spodziewane zyski netto po 12 miesiącach w nieporównywalnie większym stopniu będą wpływać na wyniki Spółki, a co za tym idzie na jej wartość.

Z jakich źródeł Spółka będzie generować przychody i jak będzie realizować zyski ?
Nowy model działania Planet Soft pozwala na czerpanie zysków z projektu na kilka sposobów. Przede wszystkim są to przychody z najlepszych projektów które okazały się rynkowymi hitami i osiąganie z niech przychodów i dywidend. Spółka planuje również osiągać szeroką sprzedaż posiadanych technologii lub jej licencjonowanie. Chodzi o technologie opracowane w toku realizacji lub weryfikacji rynkowej poszczególnych projektów. Każda z opracowanych technologii może być powtórnie wykorzystana w innym projekcie, lub do opracowania innego produktu końcowego. Nie wykluczamy również sprzedaży swoich udziałów w Spółkach realizujących nasze projekty, jak również sprzedaży opracowanego produktu bezpośrednio do klienta branżowego.

Jak Pan skomentuje wyniki Spółki za 1 kwartał 2014 ?
W mojej ocenie jest to wynik zadowalający jak na realizowanie przez Spółkę strategii produktowej. Oczywiście w porównaniu z 1Q 2013 roku daje złe wrażenie, które w mojej ocenie jest mylące. Każdy kto nie wiem nic o działaniach Spółki, będzie mógł odnieść wrażenia, że nie pozyskaliśmy żadnych kontraktów i firma nie będzie w najbliższej przyszłości generować żadnego przychodu.Wyników za 1Q 2013 i 1Q 2014 nie sposób porównać. W 2013 roku prawie cały wysiłek Spółki był skupiony na realizacji kontraktów informatycznych w ramach outsourcingu IT. Jest to całkowicie inna forma działalności, zarówno pod kontem finansowy jak i operacyjny, w stosunku do aktualnie prowadzonej przez Spółkę. Jednak podstawową różnicą jest budowa wartości i ryzyko. W mojej ocenie Spółka ponosi znacząco mniejsze ryzyko i buduje większą wartość teraz niż w 2013 roku, prowadząc projekty zgodnie ze strategią produktową.
Czy w związku z nieudaną emisją akcji serii C plany Spółki co do realizowanych projektów się zmienią ?
Nasze plany na pewno ulegną modyfikacji. Jesteśmy w trakcie opracowywania nowego harmonogramu czasowego realizacji poszczególnych projektów. Również rozważamy zmianę zakresu poszczególnych projektów np. PAYOWA jest projektem który bez środków obrotowych nie jest w stanie zostać uruchomiony. Także jego zakres musi być zmieniony, gdyż Planet Soft nie ma środków aby wspomóc ten projekt. To samo tyczy się długo oczekiwanego projektu zegarka Boddie, który jeszcze nie trafił do produkcji ze względu na brak środków finansowych, których się nie udało pozyskać w ostatnich 3 kwartałach. Naturalnie zmiana zakresu projektu nie oznacza wycofania się z niego, a jedynie dostosowanie zadań do aktualnych możliwości finansowych i wypracowanie kompromisu. Ponadto uważam, że jest to okres znaczącego sprawdzianu dla przyjętej przez nas strategii dla Spółki. W poprzednio prowadzonym outsourcingu IT brak środków pozwalających realizować kontrakty całkowicie uniemożliwiał działanie. Strategia produktowa dla nas jest znacznie bardziej dla nas elastyczna pod tym względem.


Planet Soft bierze udział we „Wrocławskich spotkaniach nauki z biznesem”

03-07-2014

Już 12.03 upływa termin składania zapisów na bezpłatne seminarium „Potencjał komercjalizacji innowacyjnych badań naukowych w branży IT na Dolnym Śląsku”, które odbędzie się w ramach „Wrocławskich spotkań nauki z biznesem”.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego zaprosił naukowców z wrocławskich uczelni, oraz specjalistów z firm wprowadzających na rynek innowacyjne technologie, jak IBM i Planet Soft do wystąpienia na seminarium.

W odpowiedzi na to zaproszenie prezes Spółki Hubert Wochyński opowie o komercjalizacji innowacyjnych technologii, trudnościach jakie można napotkać w realizacji projektów i o różnicach między poprawną, a standardową weryfikacją pomysłów na nowatorskie rozwiązania. Więcej informacji na temat wystąpień znaleźć można w agendzie .

Jak podają organizatorzy na stronie wydarzenia „Seminarium skierowane jest w szczególności do pracowników naukowych oraz naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych Dolnego Śląska, zainteresowanych komercjalizacją wyników badań naukowych i współpracą z biznesem, dolnośląskich przedsiębiorców oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego.” 

Zapraszamy na spotkanie 14 marca 2014 r., w Hotelu Patio, przy ul. Kiełbaśniczej 25 we Wrocławiu.


Planet Soft pod lupą eBiuletynu NewConnect

03-06-2014

W eBiuletynie New Connect 4/2014 w dziale „Spółka pod lupą”, w której publikowane są niezależne analizy spółek, pojawiła się analiza Planet Soft. Spółka została zbadana przez  p. Kamila Jarząbskiego z Prometeia Capital. W materiale znaleźć można m.in. wyniki finansowe, opis działalności czy analizę SWOT. Co ważne opisano także strategię działania firmy i projekty prowadzone przez jej spółki córki.

„Raport bardzo dokładnie pokazał sytuację Planet Soft, dlatego zapraszam do lektury nie tylko inwestorów, ale także wszystkich, którzy śledzą nasze działania na NewConnect” - tak informacje o pojawieniu się artykułu podsumował Prezes Planet Soft, Hubert Wochyński.

Z całą pewnością warto zapoznać się z analizą. Zapraszamy również do zadawania pytań pod adresem inwestor@planetsoft.pl.


Czat z Prezesem Planet Soft Hubertem Wochyńskim

02-21-2014

W ostatnich miesiącach 2013 roku Spółka Planet Soft wdrożyła model produktowy wykorzystujący metodologię Lean StartUp. Bazując na zgromadzonych doświadczeniach Spółka zamierza weryfikować rynkowo kilkanaście projektów rocznie, a najbardziej obiecujące projekty lub technologie sprzedawać. Wprowadzony model rozpoczyna się od przeprowadzania weryfikacji rynkowej projektu w momencie kiedy on faktycznie jeszcze nie istnieje. Dokładne informacje Spółka opublikowała w zakładce Działalność. Ponieważ Planet Soft otrzymał wiele zapytań dotyczących faz tworzenia projektu oraz nowych projektów Spółki, zorganizowany został czat, podczas którego można kierować pytania do Prezesa i założyciela Planet Soft- Huberta Wochyńskiego.

Czat odbędzie się w dniu dzisiejszym  o godzinie 11 , temat czatu to „Strategia produktowa Planet Soft czyli inkubacja innowacyjnych projektów„. Pytania zadawać można poprzez stronę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 


Wyniki za czwarty kwartał potwierdzają przypuszczenia, że zyski Planet Soft za 2013 rok będą wyższe niż zakładały prognozy.

02-13-2014

Spółka Planet Soft opublikowała raport za IV kwartał 2013 roku. Spółka odnotowała 24% wzrost w stosunku do czwartego kwartału 2012 roku, a zysk netto wyniósł  916.014,85 zł (220.875,49 EUR). Tak dobre wyniki prowadzą do przypuszczeń, że zyski Planet Soft będą wyższe niż zakładano w prognozach. Tak dobre zakończenie 2013 roku, przy rozpoczęciu działań nad nowymi projektami, wróży Planet Soft jeszcze bardziej dynamiczny rozwój w 2014 roku.

Spółka ujawnia także nowe szczegóły dotyczące dwóch najbardziej oczekiwanych projektów.

Payowa – system odroczonych płatności, dzięki którym użytkownik może zakupić produkt i dokonać płatności w innym terminie – ma zostać uruchomiona już w III kwartale 2014 roku.

„Payowa znacząco zwiększy sprzedaż w sklepach internetowych poprzez dotarcie do nowej grupy klientów. Po wdrożeniu usługi użytkownicy, którzy wcześniej tylko oglądali produkty ze względu na chwilowy brak środków będą mogli go zakupić i odłożyć płatność na później, bez żadnych opłat za usługę.” – tłumaczy Hubert Wochyński, prezes spółki.

Technicznie usługa będzie działać jak większość systemów płatności z tą różnicą, że użytkownik nie będzie musiał logować się do swojego konta bankowego – wystarczy mu jego hasło Payowa.

„Usługa opóźnienia płatności dla użytkownika będzie zupełnie darmowa, bez żadnych dodatkowych czy ukrytych opłat – tak jak każdy system płatności. Dzięki temu klienci będą mogli zbierać rachunki i zamiast każdorazowo logować się do konta osobistego mogą wykonać płatność zbiorczą raz w miesiącu. Ta zwykła oszczędność czasu może zrewolucjonizować świat zakupów online.” – dodaje Wochyński.

W zakresie projektu inteligentnego zegarka Boddie nastąpiły natomiast znaczące zmiany. Nowy plan wdrożony w zakresie smartwatacha pozwoli na rozpoczęcie sprzedaży w IV kwartale 2014 roku. To nie koniec niespodzianek.

„W przyszłym roku chcemy uruchomić internetowy kanał sprzedaży dla Boddie z miłą niespodzianką dla użytkowników. Nie mogę jeszcze zdradzić szczegółów, bo to zepsułoby niespodziankę, ale mogę już powiedzieć, że ma to związek ze zmianą jego designu. Podejrzewam, że nieźle namieszamy w świecie kanciastych smartwatchy”  – opowiada Project Manager Planet Soft.