Idea strategii Planet Innovation Group S.A. opiera się na poszukiwaniu nowoczesnych rozwiązań, tworzeniu innowacyjnych technologii i ich weryfikacji na rynku.

Dopiero na tej podstawie opracowujemy adekwatne modele biznesowe. Naszym zadaniem jest weryfikacja jak największej liczby rozwiązań technologicznych i komercjalizacja tych najbardziej lukratywnych.


Nasza strategia opiera się na:

 

Tworzeniu i akwizycji innowacyjnych technologii - prowadzimy prace nad ciągłym opracowywaniem nowych rozwiązań IT, również we współpracy z firmami zewnętrznymi. Nie wykluczamy tworzenia nowych podmiotów zależnych. Sektory naszej działalności to najbardziej przyszłościowe obszary IT:

Computing Cloud ( w 2020r. rynek ma sięgnąć 241 mld dolarów, już teraz z technologii chmurowej korzysta 70% światowego biznesu [2]) oraz Big Data (w 2015 r. rynek ma sięgnąć 16.9 mld dolarów [1])

Internet Marketing (w 2013r. wydatki na reklamę online w Europie mają osiągnąć niemal 35 mld dolarów [3])

Mobile (tylko w Polsce łączna kwota wydatków w handlu mobilnym w 2012 roku wyniosła 668 mln zł [4])

Płatności elektroniczne (w 2013r. światowy rynek transakcji ma osiągnąć wartość 235,4 mld dolarów [5])

Urządzenia elektroniczne (w 2014r. na rynku ma pojawić się 5 milionów smartwatchy [6])

 

Sprzedaży istniejących technologii oraz ich udoskonalaniu - komercjalizujemy posiadane przez Spółkę technologie poprzez sprzedaż, licencje oraz transfer technologii, nawiązywanie współpracy typu jonit venture, a także wykorzystujemy te same technologie w celu zaproponowania zupełnie nowych usług.

Z przewidywań Forrester Research wynika, że wydatki korporacji i agencji rządowych w branży IT mają osiągnąć w 2013 roku 2,06 tryliona dolarów. [7] Produkcja technologii musi zostać zakończona produktem, który będzie odpowiadał wymaganiom klientów końcowych poprzez ciągłe udoskonalanie funkcjonalności.

 

Nawiązaniu i prowadzeniu współpracy – z centrami transferu technologii i organizacjami otoczenia biznesu (takimi jak inkubatory przedsiębiorczości, fundusze seed, firmy wspierające rozwój biznesu), na światowych rynkach.

Popularność platform crowdfoundingowych pokazuje mnogość wartościowych pomysłów, które nie mogą zostać zrealizowane bez pomocy kapitałowej. „Portale te pozyskają w 2013 r. 3 mld dolarów, co oznacza 100 proc. wzrostu w porównaniu do 1,5 mld dolarów zebranych w roku 2011″- podaje Deloitte. Nawet najbardziej innowacyjny pomysł bez zorientowania w prawach rynku i dopasowanego modelu biznesowego nie jest gwarancją powodzenia. Dopiero połączenie innowacyjnych technologii ze sprawdzonymi i dopasowanymi modelami sprzedaży prowadzi do powstania produktów odnoszących globalny sukces.

Dołączaniu nowych podmiotów- rozwój Grupy Kapitałowej poprzez dołączanie podmiotów mających wpływ na sprzedaż oraz rozwój posiadanych technologii.

Włączanie do Grupy Kapitałowej specjalistów, którzy sprawdzili się w obrębie konkretnej technologii pozwala na zapewnienie stabilizacji i bezpieczeństwa nowych idei i projektów.

 

[1] IDC Report: Worldwide Big Data Technology and Services 2012 – 2015 Forecast

[2] Raport Deloitte A wave of digital change: Trends in digital E-nnovation 2013

[3] WSI – Digital Marketing: Internet Marketing Trends Report 2013 UK&Europe

[4] Prognozy Jupiter Research z marca i kwietnia 2011

[5] statista.com: Global mobile payment transaction volume from 2011 to 2017 (in billion U.S. dollars)

[6] Badania Canalys 16.07.2013

[7] Computerworld: Globalne wydatki na branżę IT rosną, 18.07.2013

zapytanie_ofertowe_2

PIG zawiadomienie o wyborze wykonawcy