Robert Machała

Wycena spółek i projektów inwestycyjnych

Absolwent University of Minnesota kierunku MBA. Licencjonowany Doradca inwestycyjny. Doradztwem ekonomicznym zajmuje się od 1995 roku, część projektów wykonał w ramach OMB Consulting Sp. z o.o. Posiada doświadczenie jako członek rad nadzorczych, w tym również spółek giełdowych. doświadczenie (ok. 250 projektów doradczych) Jest autorem licznych publikacji fachowych, w tym uwolnionej od I 2014 roku książki pt. „Zarządzanie Finansami i Wycena Firmy”, która jest kompendium wiedzy teoretycznej uzyskanej z podręczników amerykańskich i wiedzy praktycznej zdobytej podczas kilkuletniej praktyki autora w dziedzinie zawodowego doradztwa finansowego oraz pracy na stanowisku dyrektora finansowego.
Specjalizuje się w: wycenie przedsiębiorstw i instrumentów finansowych (w tym pochodnych), tworzeniu biznesplanów, modeli i projekcji finansowych, doradztwie finansowym, wycenie szkód, pozyskiwaniu kapitału, sporządzaniu opinii biegłego z zakresu finansów oraz wycenie rezerw metodą aktuarialną.

Tomasz Puźniak

Rynki kapitałowe

Magister ekonomii, absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz anglojęzycznego, elitarnego, prowadzonego pod naukowym kierownictwem prof. Krzysztofa Jajugi, kierunku Master Studies in Finance na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Jako zarządzający spółkami doradczo-inwestycyjnymi prowadzi procesy upublicznienia, przekształceniowe, inwestycyjne i emisyjne oraz doradza spółkom notowanym w ASO NewConnect i Catalyst oraz na GPW. Uczestniczył w wielu transakcjach kapitałowych, w tym dla: Quercus TFI, LUG, SARE, PiLab.
Praktyk – Specjalista z dziedziny Rynków Kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek akcyjnych i rynku kapitałowego.
Posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w pracy z Rynkami Kapitałowymi. Doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym zdobywał w Grupie Kapitałowej Wrocławskiego Domu Maklerskiego S.A., gdzie w okresie grudzień 2007 – luty 2010 pracował w Dziale Rynku Pierwotnego. W latach 2010-2014 związany z Certus Capital S.A., gdzie sprawował funkcję Dyrektora Działu Rynku Kapitałowego, a następnie Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu.W latach 2013-2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej w Arkley ASF Seed Fund sp. z o.o. S.K.A. Od 2014 r. związany z Blue Oak Advisory sp. z o.o., gdzie pełni funkcję Dyrektora Działu Rynku Kapitałowego i Wiceprezesa Zarządu. Od marca 2015 r. także właściciel i Prezes Zarządu w SME Advisory sp. z o.o.
Licencjonowany Makler Papierów Wartościowych (licencja nr 2471) i Certyfikowany Doradca ASO.

 

Krzysztof Lasota

Strategie Biznesowe i Restrukturyzacja

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami różnej wielkości (największy liczył ponad 500 osób). W ciągu 10letniej pracy dla spółek z ING współpracował z takimi Firmami jak m.in.: Premium Financial, Vienna Insurance Group, Nowe Motywacje, Boston Consulting Group. Z sukcesami wdraża najnowsze rozwiązania biznesowe, buduje i restrukturyzuje zespoły sprzedażowe. Doświadczenie zdobywał w kraju i za granicą uczestnicząc w projektach międzynarodowych. Autor i współautor wielu wdrożonych projektów, miedzy innymi: podniesienia jakości sprzedaży i obsługi, standaryzacji lokalnych działań marketingowych, utrzymania pracowników, rekrutacji i wdrażania kandydatów do pracy, budowy ścieżek kariery pracowników, systemów motywacyjnych dla różnych grup pracowników, sprzedaży franczyzowej. Jest praktykiem, wyróżniającym się trafnym doborem instrumentów stosownie do bieżących potrzeb przedsiębiorstwa.

Natalia Kozielewska

Prawo

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Należy do Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. W swojej praktyce doradza podmiotom gospodarczym w sprawach z zakresu spółek handlowych. Doświadczenie zdobywała pracując w dużych wrocławskich Kancelariach Prawnych. Specjalizuję się z prawie spółek handlowych, prawie nowych technologii, prawie ubezpieczeniowym i ochrony dóbr osobistych. Obecnie jej praktyka skupia się na prawie autorskim i działalności w sektorze It.

Anna Kuriata

Fundusze unijne, Zarządzanie projektami

Magister Informatyki i Ekonometrii specjalizacji Analityk Biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kierunku Zarządzanie specjalizacji Komunikacja Marketingowa. Specjalistka w zarządzaniu projektami i procesami z dziedziny nowoczesnych technologii. Skutecznie pozyskuje fundusze unijne na realizację projektów inwestycyjnych ale także szkoleniowych.Posiada doświadczenie w projektowaniu i testowaniu procesów i systemów informatycznych, analizie rynku oraz optymalizacji modelu biznesowego. Efekty prowadzonych pojektów nadzoruje pod kątem technicznym, funkcjonalnym i formalnym. Posiada wiedzę z zakresu pozyskiwania i rozliczania projektów dotowanych ze środków Unijnych. Chętnie poznaje, doradza i wspiera nowe innowacyjne projekty i pomaga w ich realizacji.

 

Hubert Wochyński

Technologia, Start-up, Akceleracja

Z wykształcenia Magister Inżynier Informatyki i Ekonomii. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych oraz zarządzaniu. Założyciel i pomysłodawca kilku startupów, takich jak Kasomat.pl S.A., Rearden Technology S.A., Poqad Sp. zo.o. , które rozwinęły się w prężnie działające firmy. Współorganizator konkursu NEXT Step dla rozwijających się firm. Specjalista do spraw oceny rentowności inwestycji oraz realizacji strategii wyjścia z inwestycji. Inwestor na rynku rozwiązań internetowych.
Seryjny przedsiębiorca, prywatnie inwestor, doradca przedsięwzięć startupowych oraz entuzjasta metodologii Lean Startup. Na co dzień zajmuje się Analizowaniem rynku, Poszukiwaniem nowatorskich rozwiązań oraz czuwaniem nad procesem prowadzenia wsparcia młodych firm pod skrzydłami Planet Soft. Istotnym elementem pracy jest też bieżący nadzór nad funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i nakłanianie podwykonawców i partnerów do zwiększania innowacyjności oferowanych rozwiązań. Taki model organizacyjny gwarantuje ograniczanie kosztów działalności i nadaje jej stosowną dynamikę. Poszukuje innowacyjnych pomysłów i technologii, które następnie z sukcesem wdraża na rynku polskim i zagranicznym. Kontaktuje ze sobą pomysłodawców i inwestorów, ze swojej strony udoskonalając projekty na bazie rynkowych prognoz i własnego doświadczenia, by ich wartość mogła osiągać jak najwyższy pułap. Na pierwszym miejscu stawia innowacyjność technologii, ponieważ to ona otwiera możliwości komercjalizacji wielopoziomowej – nie tylko w oparciu o jeden produkt końcowy, czy jeden model biznesowy. Działając z myślą o przyszłości, kieruje się jasno wytyczonymi celami i sprawdzonymi metodami ich realizacji. Monitoruje rynek, jego zmiany, a także pojawiające się potrzeby. Szukając nisz oraz przewidując potrzeby, które pojawią się jutro, niezmiennie stara się podejmować decyzje zbliżające dane przedsięwzięcia do sukcesu.