Planet Innovation Group istnieje na rynku kilkunastu lat. W trakcie swojej działalności spółka znalazła się w rankingach Top 200 ComputerWorld i Teleinfo 500 - listach największych firm informatycznych działających w Polsce.

 

2000 Styczeń
Powstanie Planet Soft w formie działalności gospodarczej, której celem jest świadczenie usług wytwarzania oprogramowania na zlecenie.

2002 Czerwiec
Pozyskanie pierwszych zagranicznych klientów z USA i Kanady

2005 Luty
Rozszerzenie działalności o outsourcing IT

2007 Listopad
Rozwój działalności, w tym pozyskanie czołowych klientów z Niemiec i Wielkiej Brytanii

2009 Styczeń
Zawiązanie Planet Soft IT Outsourcing sp. z o.o.

2009 Lipiec
Przyjęcie nowej strategii rozwoju opartej o własne produkty

2009 Grudzień
Pozyskanie dotacji POIG 8.1. na kwotę ok. 635 tys. zł

2010 Styczeń
Rozpoczęcie realizacji projektu pierwszego produktu STOREQ (dotacja)

2011 Maj
Rozpoczęcie prac nad oprogramowaniem APLICON

2011 Wrzesień
Rozpoczęcie budowy ogólnopolskiej sieci sprzedaży

2011 Październik
Podjęcie uchwały o przekształceniu formy prawnej w S.A.

2011 Grudzień
Rejestracja przekształcenia formy prawnej w sądzie

2012 Sierpień
Debiut na NewConnect
Zawiązanie spółki Rearden Technology S.A., objęcie części udziałów

2012 Październik
Zawiązanie spółki Cloud Storage sp. z o.o. oraz Poqad sp. z o.o.

2012 Listopad
Zawarcie umowy inwestycyjnej na inwestycję w Rearden Technology S.A. na kwotę 500.000 zł.

2012 Grudzień
Zakończenie roku wynikiem ponad prognozy oraz pozyskanie nowych kontraktów.

2013 Styczeń
Nabycie udziałów w spółce Value Lab sp. z o.o. stanowiących 49% udziału w kapitale zakładowym.

2013 Luty
Zmiany organizacyjne i przygotowanie Spółki do realizacji strategii produktowej.

2013 Marzec
Rearden Technology S.A. składa wnioski o dofinansowanie w zakresie rozwoju produktu inteligentnego zegarka oraz promocji na kwotę bliską 2.000.000 zł.

2013 Kwecień
Rearden Technology S.A. przedstawia oficjalny projekt inteligentnego Zegarka Boddie.

2013 Maj
Podpisanie umowy przedwstępnej zakupu firmy zajmujacej się zaawansowanym narzędziem do inteligentnego przetwarzania i katalogowania digitalizowanych dokumentów.

2013 Sierpień
Zawiązanie spółki Payowa Sp. z o.o., i objęcie 100% udziałów.
Podpisanie umowy inwestycyjnej na kwotę 700.000 zł. przez Payowa Sp. z o.o.
Złożenie przez Payowa Sp. z o.o. wniosku o pożyczkę w ramach Funduszu Pożyczkowego Innowacji PARP na kwotę 1.400.000 zł.
Podpisanie umowy inwestycyjnej przez Rearden Technology S.A. na kwotę 250.000 zł.
Złożenie przez Rearden Technology S.A. wniosku o pożyczkę w ramach Funduszu Pożyczkowego Innowacji PARP na kwotę 500.000 zł.

2013 Pażdziernik
Podjęcie decyzji o emisji nowych akcji serii C i dopuszczenie ich do obrotu na NewConnect.

2013 Listopad
Nowa identyfikacja graficzna marki Planet Soft.

2014 Październik
Emisja akcji serii D i E.

2015 Sierpień
Wyjście z inwestycji w Docs4you Sp.z o.o., QRShoper Sp. z o.o. i Rearden Technology S.A., Payowa Sp. z o.o.
Zwiększenie zaangażowania kapitałowego w PoqAd Sp. z o.o.

2016 Luty
Zmiana nazwy Spółki na Planet Innovation Group S.A.